Ahlat aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Ahlat

Ahlat aşağıdaki anlamlara gelebilir:
  • Ahlat, Bitlis ilinin bir ilçesi
  • Ahlat, Artvin ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köy
  • Ahlat, Yabani armut. Meyvaları armuta benzer ama çok daha küçük (erik kadar) ve sert olur. Çok geç olgunlaşır (Ekim sonu-Kasım ayları).

Ahlat

Bitlis iline bağlı ilçelerden biri.

Ahlat

gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yabanarmudu (pirus piraster); bir karışım içindeki parçalar, öğeler, alaşım öğeleri. bu ağacın, armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaştıktan sonra yenebilen yemişi; beden yapısının temelini oluşturan öğeler. kaba adam, yol iz bilmez kimse.

Ahlat

Türkçe Ahlat kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ahlat] n. wild pear

Ahlat

Türkçe Ahlat kelimesinin Almanca karşılığı.
die Holzbirne
"Anlatılmaz ancak yaşanır" sözü Ahlat için tereddütsüz kullanılabilir. Ahlat''ı tanımak için Kültür ve Turizm Bakanlığı''nın hazırlamış olduğu ve internet sitesinde de yayınlanan "Yaşayan Kültür Ahlat" kitabını herkese tavsiye ederim.

Yanıtlar