Ahlatşahlar Beyliği

Kısaca: Ahlatşahlar Beyliği, Ahlat’ta, 12. yüzyıl başlarında kurulmuş olan bir Türk devletidir. ...devamı ☟

Bu beyliğe, Ermenşahlar Beyliği, Sökmenliler Beyliği de denir. Sultan Melikşah'ın amcasının oğlu olan Kutbeddin İsmail, 1080 yılında Azerbaycan genel valiliğine tayin edilmişti. Kutbeddin İsmail'in kumandanlarından olan Sökmen, Büyük Selçuklu sultanı Melikşah'ın amcası Yakuti'nin oğlu olan Kutbeddin İsma'il'in gulamı (yardımcı-hizmetli) idi. Kısa zamanda kendini göstermiş ve süratle yükselerek kumandan olmuştur. Adaleti ve iyiliği ile şöhret kazanan Sökmen, Mervanilerden Ahlat'ta hakim olan emirin halka kötü davranması sonucu bu şehre davet edildi. Sökmen askerleri ile Ahlat'a gelerek, şehri teslim aldı. Burada bir hükümet yani beylik kurdu. Aileye de bundan sonra Ahlat Şahları (Ahlatşahlar) ve Ermenşahlar denildi.

Sökmen Bey, 1108'de Meryafarikin'i ele geçirdi ama onun ölümünden sonra bu şehri Artuklular aldılar (1121). Ahlatşahlar komşu beyliklerle (Artuklu, Saltuklu, Mengücek beylikleriyle ) nüfuz çekişmeleri içinde geçen sürelerde güçlerini korudular. XII. yüzyılın ikinci yarısında hakimiyet sınırlarını Kars'a kadar genişlettiler. Fakat 1207 yılında, İzzettin Balaban'ın beyliği sırasında, Eyyubiler bu beyliğe hakim oldu.

Melik Muhammed Tapar'ın başarılı hizmetlerinden dolayı Ahlat ve Van çevresini ona ikta etmesiyle Ahlatşahlar Beyliği kurulmuş oldu (1100). Sökmen daha sonra Haçlılara karşı yapılan savaşlara iştirak etti ve Haçlılar üzerine tertip edilen bir sefer sırasında öldü. Bu beylik emirlerinden II. Sökmen (1128-1185)'in çocukluk yıllarının buhranlı geçmesine rağmen, daha sonra Ermenşahlar Devleti onun zamanında en parlak devresini yaşamıştır. Selahaddin Eyyubi'nin genişleme siyaseti Doğu Anadolu devletleri için bir tehlike teşkil ediyordu. II. Sökmen komşu beylerle bu tehlikeyi önlemeğe çalıştı. Diğer taraftan Artuklu İlgazi'nin ölümü üzerine (1184), yerini, küçük yaştaki oğlu Hüsameddin Yavlak Arslan almıştı. II. Sökmen, Yavlak Arslan'ın dayısı olması sebebiyle Artuklu ülkesinin idaresine de karışıyordu.

Eyyubiler ise Doğu Anadolu'daki Türk devletlerini hakimiyetleri altına almak fikrinden vazgeçmiyorlardı. Nitekim bir süre sonra II. Sökmen'in kölelerinden İzzeddin Balaban, beyliğin idaresini ele geçirmek isterken meydana çıkan karışıklıktan yararlanmak isteyen Meyyafarıkin hükümdarı Necmeddin Eyyub, Ahlat üzerine yürüdü. Balaban ona karşı Erzurum Meliki Tuğrul-şah'dan yardım istedi. Bu iki hükümdar Necmeddin'i mağlup ettiler. Ancak Tuğrul-şah'ın da bu ülkede gözü vardı ve bu sebeple Balaban'ı öldürdü, fakat halk onu Ahlat'a sokmayarak Melik Evhad Necmeddin Eyyub'u davet etti. Bu suretle Eyyubilerin arzuları gerçekleşmiş ve Ahlatşahlar Beyliği ortadan kalkmış oluyordu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dilmaçoğulları Beyliği
3 hafta önce

Bu suretle Dilmaçoğulları Beyliği kurulmuş oldu. Önce Kılıç Arslan'a, onun ölümünden sonra da Ermenşahlar’a (Ahlatşahlar) bağlandı. Togan Arslan daha...

Türkiye tarihi
4 hafta önce

Danişmendli Beyliği Saltuklu Beyliği Mengüçlü Beyliği Artuklu Beyliği Ahlatşahlar Beyliği Çaka Beyliği Dilmaçoğulları Beyliği Çubukoğulları Beyliği İnaloğulları...

1207
3 hafta önce

Nakşa Dükalığı kuruldu (dağılışı 1579). Ahlatşahlar Beyliği dağıldı (kuruluşu 1100). 30 Eylül - Mevlâna Celâleddin-i Rumi, Müslüman şair, fâkih, âlim...

1207, 12. yüzyıl, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211
1100
2 hafta önce

dokuz ay sonra İskenderiye'deki dindaşlarıyla yaptığı mektuplaşma Ahlatşahlar Beyliği kuruldu (dağılışı 1207). 23 Mayıs - İmparator Qinzong, Çin'in Song...

1100, 10. yüzyıl, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 11. yüzyıl, 1101, 1102, 1103
Karesi beyliği
4 hafta önce

Karesi Beyliği, Karesioğulları Beyliği, Karasi Beyliği veya Karasioğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından...

Karesi Beyliği, Karesi Beyliği
Hamitoğulları beyliği
4 hafta önce

Hamidoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Eğirdir ve Isparta bölgesinde kurulan 2. Dönem Anadolu Beylikleri'ndendir. Beyliğin kurucusu...

Tekeoğulları Beyliği, Beylikler
Ramazanoğulları Beyliği
4 hafta önce

Ramazanoğulları Beyliği, Misis ve Adana yöresinde kurulmuş bir Anadolu beyliğidir. 1352 yılında kurulan beylik 1514 yılında kısmen, 1608 yılında tam anlamıyla...

Ramazanoğulları
Aydınoğulları Beyliği
4 hafta önce

73778 Aydınoğlu Beyliği veya Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde, 14. yüzyıl...

Aydınoğulları Beyliği, Aydınoğulları Beyliği