Ahmed-i Dâ`i, 14. yüzyılın ikinci yarısıyla, 15. yüzyılın başında yaşamış olan, çok eser vermiş alim bir şairdir.

Ahmed-i Dâ'i

Ahmed-i Da`i, 14. yüzyılın ikinci yarısıyla, 15. yüzyılın başında yaşamış olan, çok eser vermiş alim bir şairdir.

HayatıHakkında bilgi veren kaynakların hepsi onun Germiyanlı olduğunu kabul ederlerse de doğum yeri ve tarihi üzerinde değişik bilgiler vermektedirler. Eserlerinden çıkan sonuç, onun Germiyan Beyi II. Yakup, Osmanlı sultanlarından Emir Süleyman (1402-1410), Mehmet Çelebi (1413-1421) devirlerinde yaşadığıdır.<ref> İsmail Hikmet Ertaylan, Ahmed-i Da`i`nin Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1952</ref><ref>...,Ahmed-i Da`i ile İlgili Yeni Bilgiler, TD. C VII, Ankara,1977</ref> Germiyan`da iken kadılık yapmıştır. Germiyan`da II. Yakup`un idaresinde olan Ahmed-i Da`i, Gemriyan topraklarının Osmanlı himayesine geçmesinden sonra Beyazid`in oğlu Emir Süleyman `ın yanına gitmiş ve Çeng-name eserini ona sunmuştur. Mehmet Çelebi döneminde sultan adına Tezkiretü`l-evliya adlı eserini kaleme alır. Şairin bu tarihten sonra fazla yaşamadığı sanılmaktadır.

EserleriManzum Eserleri • Çeng-name
 • Camasb-name
 • Ukudü`l-cevahir
 • Vasiyyet-i Nuşirevan
 • Mutayebat
 • Farsça Divan
 • Türkçe Divan


Mensur Eserleri • Teressül
 • Siracü`l-kulüb
 • Tercüme-i Tıbb-ı Nebevi
 • Mihfatü`l-cenne
 • Tercüme-i Tabir-name
 • Tercüme-i Tezkiretü`l-evliya
 • Tercüme-i Eşkal-i Nasır-ı Tusi


Kaynakça

kaynakça

şair-taslak edebiyat

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar