Ahmed Alevi

Ahmed Alevi, Şazeliliğin Darkavi Aleviyye kolunun kurucusu mutasavvıf.

Ahmed Alevi

Ahmed Alevi, Şazeliliğin Darkavi Aleviyye kolunun kurucusu mutasavvıf.

Yaşamı

Cezayir'de 1869 yılında doğdu. İlk eğitimini babasından gördü. 1894 yılına kadar doğduğu Mustaganem'de hem çalıştı hem de İseviyye Tarikatının izdeşi oldu.

1894'de Fas'a gitti ve orada Darkavi şeyhi Muhammed Buzidi'yi izledi. Mustaganem'e döndüğünde Darkaviliğin Aleviyye kolunu kurdu. Tarikatının ismi Peygamberin damadı Ali bin Ebu Talib'nin bir rüyette kendisine görünmesi ve bu ismi vermesini istemesi olduğu söylenir.

Aleviyye Tarikatı

Şeyh Alevi'nin Aleviyye Tarikatı (ülkemizdeki Alevilik ile karıştırılmamalıdır) Kuzey Afrika'da yaygınlaştıktan sonra temsilcileri ve Cezayir asıllı göçmenler vasıtasıyla başta Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Ahmed Alevi'nin hayatı ve öğretisi İngiliz müslüman Martin Lings'in Türkçeye Yirminci Yüzyılda Bir Veli adıyla çevirilen kitabında anlatılmıştır.

Eserleri ve Hakkında Yazılan KitaplarKaynak

Wikipedia Ahmad al-Alawi

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar