Sivas’ta doğmuş fakat doğum tarihi bilinmemektedir. Hicri 803’de vefat etmiştir. Dini ilimler sahasında tanınmış olup, önemli telif eserleri

Ahmed Bin Mahmud Es-Sivasi

Sivas’ta doğmuş fakat doğum tarihi bilinmemektedir. Hicri 803’de vefat etmiştir. Dini ilimler sahasında tanınmış olup, önemli telif eserleri şunlardır. (Risalet-ün Necat), (Riyad’ul İrhad), (Şerh-u Feraiz-u Sıraciye), (Uyun-u Tefasir).

Yanıtlar