Ahmed Hulusi Paşa (d. - ö. 1837 ) Osmanlı Devleti'nin ikinci Hariciye Nazırıydı.

Ahmed Hulusi Paşa

Ahmed Hulusi Paşa (d. - ö. 1837 ) Osmanlı Devleti'nin ikinci Hariciye Nazırıydı. Ahmed Hulusi Paşa Çorum'da doğdu. Reis-ül Küttablıkta çeşitli görevlerde çalıştı. 1828 yılında vezirlik rütbesine ulaştı be sedaret kaymakamı oldu. 1833 yılında Menteşe mutasarrıfı oldu. 1836 yılında Akif Paşa'nın yerine Osmanlı Devleti'nin ikinci Hariciye Nazırı olarak tayin edildi. 1 yıl sonra 1837 yılında görev başında vefat etti.

Kaynaklar

Yanıtlar