Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi

Kısaca: Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1807-1882) Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde 2 kez Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamı olarak görev yapmış bir din adamıydı. ...devamı ☟

Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1807-1882) Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde 2 kez Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamı olarak görev yapmış bir din adamıydı. 1807 yılında İstanbul'da doğmuş olan Ahmed Molla Bey Efendi, Gürcü asıllı sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın torunuydu. Annesi ise I. Abdülhamit'in kızı Atiyyetullah Hanım Sultan’dı. 1848-1855 yılları arasında Takvim-i Vekayi gazetesinde çalıştı. 1855 yılında Selanik kadısı oldu. 1856 yılında Haremeyn, 1861 yılında İstanbul, 1868 yılında da Anadolu kazaskeri oldu. 17 Eylül 1871 tarihinde Abdülaziz döneminde Mahmud Nedim Paşa'nın sadrazamlığa atanmasıyla birlikte ilk kez şeyhülislamlığa atandı. Mahmud Nedim Paşa'nın görevinden alınmasından kısa bir süre sonra da bu görevden alındı. 18 Nisan 1878 tarihinde II. Abdülhamit döneminde tekrar şeyhülislam oldu. Bu seferki görev süresi sekiz ay sürdü ve 4 Araalık 1878 tarihinde görevinden alındı. 22 Aralık 1882 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Mezarı İstanbul'un Üsküdar semtindeki İnadiye tekkesindedir. Paşa torunu olduğu için "Bey efendi" veya "Molla Bey" sıfatıyla anılırdı.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.