Ahmet ����Rek��I

Kirli Ahmed Paşa

Kirli Ahmed Paşa Osmanlı devlet adamı ve denizcisi (o. 1715, Rodos). III. Ahmet saltanatında Aralık 1711 - Ocak 1712 ile 1713-1713 dönemlerinde iki kez kaptan-ı derya görevi yapmıştır. Kale muhafızlık görevleri de verilmiştir. Mehmed Süreyya (haz. Nuri...

Birinci Ahmet

I. Ahmet, (Osmanlı Türkçesi: احمد اول Ahmed-i evvel, Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Bahtî) (18 Nisan 1590, Manisa – 22 Kasım 1617, İstanbul) 14. Osmanlı padişahı, 93. İslam halifesidir. Babası Sultan III.

1. Ahmet

Ahmet Dai

Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, tıp ve ilahiyat âlimi Hayrullah Bey tarafından yazılan ve 1854-1864 yılları arasında yayımlanan Osmanlı tarihi kitabıdır.

Sultan Ahmet

anlam ayrım

Nasuh Paşa

Gümülcineli Damat Nasuh Paşa, (ö. 17 Ekim 1614) I. Ahmet saltanatında, 5 Ağustos 1611 - 17 Ekim 1614 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Ahmet I

Hatice Muazzez Sultan

Hatice Muazzez Sultan (ölümü 1687) Osmanlı padişahı II. Ahmet'in annesi ve ve Sultan I. İbrahim'ın eşiydi. Yahudi Leh asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Eva idi. Oğlu III. Ahmet tahta geçmeden öldüğü için Valide Sultan olamadı. Cenazesi İstanbul Süleymaniy...

Ahmet 1