Ahmet ��Zel

Yel Ata

Yel Ata - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrısı. Cel (Çel, Şil, Cil) Ata da denir. Macarlar Szel Atya (Yel Ata) veya Szel Kraly (Yel Kralı) adı da verirler.

Yel Ana

Yel Ana - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrıça. Cel (Çel, Şil, Cil) Ana da denir. Macarlar Szel Anya (Yel Ana) adı da verirler.

Ahmet Uzel

Ferdifon'dan Seçmeler 2

Ferdifon'dan Seçmeler 2, Ferdi Tayfur'un albümüdür.

Yel İyesi

Yel İyesi - Türk, Tatar ve Altay mitolojisinde Rüzgar Ruhu. Çel (Cel, Şil) İyesi olarak da bilinir. Moğollar Salhın (Halhın) Ezen derler.

Aziz Mahmud Hüdayi

Aziz Muhmud Hüdayi 1541 - 1628. Türbesi İstanbul Üsküdar`da.Şereflikoçhisar`da doğdu.

Ahmet Han Sultan

Ahmet Han Sultan Kırım Tatarı asıllı Sovyet savaş uçağı test pilotu, Sovyetler Birliği kahramanı. İsimi Amet-Han Soultan, Ahmet-Han Sultan, Amet-Han Sultan ve Sultan Amet-Han, biçiminde de söylenir.

Hacı Ahmet Paşa

Hacı Ahmed Paşa veya Hacı Ahmet Paşa şu anlamlara gelebilir:

Nişancı Ahmet Paşa

Nişancı Ahmed Paşa veya Nişancı Ahmet Paşa şu anlamlara gelebilir:

Ahmet Saffet Ohkay

Ahmet Saffet Ohkay (Ayasofyalı Ahmed Saffed, d. 1876; İstanbul - ö.