Ahmet Ferit Tek

Kısaca: Ahmet Ferit Tek (d. 7 Mart 1878, Bursa - ö. ...devamı ☟

Ahmet Ferit Tek
Ahmet Ferit Tek

Ahmet Ferit Tek Türk Ocağı'nın kurucularından, T.B.M.M. 1. Dönem ve 2. Dönem'de milletvekilliği, I. ve II. İcra Vekilleri Heyeti'nde ve 1. Hükümet ve 2. Hükümet'te bakanlık, sonrasında diplomatlık yapmış bir Türk siyasetçisi ve milliyetçi fikir adamıdır. Fecri Ati döneminin kadın yazarlarından Müfide Ferit Tek'in eşidir.

1877 yılında Bursa'da doğdu. İstanbullu bir aileye mensuptur. Babası Maliye muhasebecilerinden Mustafa Reşit Bey, büyük babası kadı Asım Efendi'dir. Annesi Bursalı İbrahim Ağanın kızı Hanife Leyla Hanım'dır.

Asker olmak isteyen Ahmet Ferit Tek, Kuleli İdadisine girdi. Daha sonra Harbiye'ye girerek oradan teğmen rütbesi ile mezun oldu. Sonrasında talebeler arasında başlayan meşrutiyetçi cereyanlara karışan Tek, Trablusgarp'a sürüldü.

Trablus'tan, Yusuf Akçura ile birlikte bir kayığa binerek Tunus'a, oradan da Paris'e kaçtı. Burada Siyasal Bilgiler Fakültesine girerek mezun oldu. "Şurayı Ümmet" Gazetesinde yazılar yazdı. 1903-1908 tarihleri arasında Kazan'a gitti. Daha sonra Mısır'a yerleşti. Bu arada Kahire'de yayınlanan Türk gazetesinde yazılar yazdı.

1908'de İstanbul'a geldi. Devlet kademelerinde görev aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesinde tarih profesörlüğü yaptı. Milli Meşrutiyet Fırkası adlı milliyetçi bir parti kurdu. Partinin programında şu fikirler yer alıyordu. "Türkler yüzyıllardır İmparatorluğun hudutlarında çarpıştı. Kendi illerini ihmal etmek durumunda kaldılar. Türk illerinin kalbi olan Anadolu bakımsızdır. Türklerin de kendi milli kaderlerini düşünmesi saati çalmıştır".

Şair Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura ve birkaç arkadaşı ile 25 Mart 1912'de Türk Ocağını kurdu. Kurucu Başkan Mehmet Emin Yurdakul'dan sonra, idare kurulu toplantısında Ahmet Ferit Tek, Türk Ocağı Başkanlığına getirildi.

İfham gazetesini çıkardı. Ateşli yazılar yazdı. Yazılarında Türklük ve İslamiyet dayanışmasına büyük önem verdi. Milliyet fikri ve milliyetçilik ülküsünü gerçeklik şuuru ile dengelemeye, her türlü siyasi düşüncenin üstünde değişmez prensip olarak yerleşmesine büyük önem vermiştir.

Aynı dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti kadrosunda yer aldı. T.B.M.M. 1. Dönemde İstanbul milletvekili oldu. I. ve II. İcra Vekilleri Heyetlerinde Maliye Vekilliğinde bulundu. Lozan Antlaşması müzakerelerine katıldı. Ardından 1. Hükümet ve 2. Hükümet'te Dahiliye Vekilliği yaptı. 1925 yılından sonra tamamen Dışişleri hizmetine girdi. 1925-1932 yılları arasında Londra'da, 1932-1939 yılları arasında Varşova'da, 1939-1943 yılları arasında Tokyo'da büyükelçilik görevinde bulundu. Yaş haddi gelince, görev süresi bir yıl uzatılarak, 1943'de Hariciye'den emekli oldu.

"Tekin" takma adıyla yazdığı "Turan" isimli bir kitabı bulunmaktadır. Tarihçi Dr. Emel Esin'in babasıdır.

25 Kasım 1971'de vefat etmiştir.
}} } }


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahmet Ferit Tek Resimleri

Müfide Ferit Tek
5 yıl önce

kalemiyle katılmış bir kadın yazardır. Türkiye'nin ilk İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek'in eşidir. Sanat tarihçi Emel Esin'in annesidir. Babası Kemahlı Mazhar...

Müfide Ferit Tek, 1892, 1903, 1907, 1924, 1971, 24 Mart, Ahmet Ferit Tek, Bilecik, Dışişleri Bakanlığı, Emel Esin
Türkiye'nin Polonya büyükelçileri listesi
5 yıl önce

duran ikili ilişkiler, 1947 yılında tekrar başladı. 7 yıl, 16 gün ile Ahmet Ferit Tek en uzun süre bu görev yapan, 154 gün ile Cevat Ezine en kısa süre büyükelçilik...

Turan Kitabı
5 yıl önce

almıştır. Eser Ahmet Ferit Bey, tarafından 1914 (R. 1330) yılında Sinop’ta sürgün olduğu dönemlerde yazılıp İstanbul’da neşrettirilmişti. “Tekin” müstearıyla...

Ferit Sıdal
2 yıl önce

Ferit Sıdal (1 Mart 1925 - 9 Ağustos 2001), Türk tamburi ve besteci. Sıdal, 1 Mart 1925 tarihinde Ankara'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini gördüğü...

Ferit Sıdal, Ferit Sıdal
Aydemir (roman)
2 yıl önce

Aydemir, Müfide Ferit Tek'in 1918 yılında Türk Kadını Mecmuası Halk Kitaphanesi tarafından yayımlanmış ütopik romanı. Roman, Demir Bey'le Hazin'in Türkçülük...

Ahmet Haşim
2 yıl önce

Kahyazadeler'in kızı Sara Hanım'dır. Meşhur tefsir alimi Mahmud el Alusi Ahmet Haşim'in babasının dedesidir. Babasının Arabistan vilâyetlerindeki memuriyetleri...

Ahmet Haşim, Ahmet Haşim
Pervaneler (roman)
5 yıl önce

Pervaneler, Müfide Ferit Tek'in 1924 yılında yayımladığı romanıdır. Romanda, İstanbul'da bir Amerikan kolejinde eğitim gören genç Türk kızlarının milli...

Yeni Adana
2 yıl önce

istasyonda kullanılmayan bir vagon içinde tek başına ve büyük güçlüklerle Yeni Adana gazetesini gizlice hazırlayan Ahmet Remzi, haftada iki kez gazeteyi Adana'da...