Ahmet Haşim

Kısaca: Ahmed Haşim (1884, Bağdat - 4 Haziran 1933, Kadıköy, İstanbul), sembolizmin öncülerinden Türk şair. ...devamı ☟

Ahmet Haşim
Ahmet Haşim

Ahmet Haşim 1844 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey'in oğludur. 12 yaşlarındayken annesinin ölümü üzerine babasıyla İstanbul'a gelmiştir (1891). Bir yıl kadra Nümune-i Terakki Mektebi'nde okumuş sonra Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray) geçmiştir (1897). Galatasaray'ı bitirdikten (1906) sonra Reji İdaresi'ne girmiş, aynı zamanda Hukuk Mektebi'ne kaydolmuştur. Haşim, İzmir Sultanisi'nde Fransızca öğretmenliği yapmış (1098-1910), Maliye Nezareti'nde, Düyun-u Umumiye'de çalışmıştır. Birinci Dünya Savaşı boyunca yedeksubay olarak orduda bulunmuş, savaşın bitiminde İstanbul'a yerleşmiş, İaşe Müfettişliği'nde bulunmuş ve Osmanlı Bankası'nda çalışmıştır.

Ahmet Haşim, Cumhuriytein ilanından sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik, Mülkiye Mektebi'nde de Fransızca dersleri vermiştir. Uzun süre Akşam gazetesinde fıkralar yazmıştır. 1932 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle Frankfurt'a giderek tedavi görmüş, 4 Haziran 1933 tarihinde ölmüştür.

Yazın Yaşamı

Haşim şiirle ilgilenmeye Galatasaray'da okurken başlamıştır. Okuldaki öğretmenleri arasında Tevfik Fikret ve Ahmet Hikmet vardır. Abdülhak Şinasi Hisar, Galatasaray'da Haşim'in Ahmet Samim, Orhan Şemsettin, Hamdullah Suphi, Emin Bülend, İzzet Melih, Ahmet Bedi gibi edebiyatsever gençlerle bir grup oluşturduğunu yazmaktadır. Ahmet Haşim, Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret etkileri taşıyan ilk şiirlerini 1900-1912 yılları arasında Mecmua-i Edebiye (burada çıkan ilk şiiri "Hayali Aşkım"dır (1900) Aşiyan, Musavver Muhit dergilerinde yayımlamıştır. Yetiştiği yıllarda Fecr-i Ati topluluğuna katılmış, Servet-i Fünun, Resimli Kitap, Rebap gibi dergilerde yazmıştır. Daha sonra Dergah dergisinde toplanan sanatçılar arasına katılmıştır. Dergah'da yayımlanan ilk şiiri "Bir Günün Sonunda Arzu"dur (1921). Aynı yıl ilk kitabını çıkarmıştır: Göl Saatleri.

Haşim'in gençlik döneminin önemli bir şiiri olan "Şiir-i Kamer" i değerlendirirken Hisar şunları yazmaktadır: "Haşim'in bütün hayatı boyunca devam eden kafiye yanlışları da bu tarihte başlar. 'Şiir-i Kamer' o zamanki dilimizde kullanılan eski farisi ve arabi kelimelerle doludur. Edebiyat-ı Cedide şairlerimizin yazdıklarından daha eski bir zamana uyarak, daha eski bir edaya dalar ve daha şahsi bir hususiyetle çağıldar".

Tanpınar, Haşim'in gerek şair gerekse estet olarak genç kuşak üzerinde geniş etkisi olduğunu belirtmekte ve şöyle demektedir: "Biz, bugünkü nesil, fikir ve sanat hayatına, Haşim'in yıldızı altında girdik. Tefekkür ve tahassüsüsmüzde 'Piyale' ve 'Şi'r-i Kamer' şairinin büyük tesirleri oldu. İlk yazılarımızı onun etrafında yazdık."

Yapıtları

Şiir: Göl Saatleri (1921), Piyale (1926)

Öteki yapıtları: Bize Göre (1928), Gurebahane-i Laklakan (1928), Frankfurt Seyahatnamesi (1933)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fecr-i Ati
2 yıl önce

Fecr-i Ati‘nin en önemli temsilcisi Ahmet Haşim’dir. Fecr-i Ati Beyannamesine imza atanlar: Ahmet Haşim, Ahmet Samim, Emin Bülent (Serdaroğlu), Emin...

Fecr-i Ati, 1909, 1912, 24 Şubat, Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Edebiyat-ı Cedide, Emin Bülent Serdaroğlu, Faik Ali Ozansoy, Fuat Köprülü, Hamdullah Suphi Tanrıöver
Ahmet
2 yıl önce

şair ve yazar Ahmet Haşim, şair Ahmet Kutsi Tecer, şair Ahmet Ümit, Türk yazar Ahmet Turan Alkan, Türk yazar Ahmet Günbaş, Türk şair. Ahmet Güntan, Türk...

Ahmet Muhip Dıranas
2 yıl önce

Gerek Fransız şiiri, gerekse kendinden önceki nesilden ustaları Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan aldığı etkileri sanatına yedirerek özgün bir şiire...

Ahmet Muhip Dıranas, 15 Eylül, 1909, 1926, 1974, 1980, 21 Haziran, Anadolu Ajansı, Ankara, Biyografi, Cahit Sıtkı Tarancı, Şair, Şiir
Atilla Özkırımlı
5 yıl önce

ilişkiyi öne alan bir tutumu benimsedi. Özkırımlı, Nedim, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali'ye ait eserlerin eleştirel...

Atilla í–zkırımlı, 1942, 1963, 1964, 1968, 2005, 22 Ocak, Adana, Ahmet Haşim, Biyografi, Hacettepe Üniversitesi
SEYYİD HAŞİM CAMİİ
5 yıl önce

Seyyid Haşim Cami (Arapça مسجد السيد هاشم ‎) Gazze'nin Eski Şehir kısmında al-Daraj mahallesinde el-Vada caddesinde yer almaktadır; en büyük ve en eski...

Totoloji (mantık)
2 yıl önce

belirli bir bağlam dahilinde öznenin görüşü hakkında bilgi verir. Örneğin Ahmet Haşim Sofokles'teki trajik bilinç; trajik bilinç gibi trajik bilinç derken...

Totoloji (mantık), Taslak şablonları, í–nerme, Taslak madde
Bir Dinozorun Anıları
3 yıl önce

anılarını anlattığı yapıtıdır. Urgan kitabında hayatında önemli yeri olan Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Falih Rıfkı Atay, Behice Boran, Nazım Hikmet, Abidin Dino...

Alusi
2 yıl önce

Bağdad’a gelmiş olan bu aileden birçok alim ve edebiyatçı çıkmıştır. Şair Ahmet Haşim de Mahmud el Alusi'nin öz torunun oğludur. Alusi babasından ve diğer...