Ahmet Hamdi Boyacıoğlu, (d. 1336 1920 Bolu Türkiye) - (ö. 23 Ağustos 1998), Türk hukukçu.

Ahmet Hamdi Boyacıoğlu

Ahmet Hamdi Boyacıoğlu, (d. 1336 1920 Bolu Türkiye) - (ö. 23 Ağustos 1998), Türk hukukçu.

1944 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi`ni bitirdi. Bolu`da stajyer hakim olarak kamu hizmetine başlamış, değişik il ve ilçelerde hakimlik yaptıktan sonra 1960`da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Başmuavinliğine ve 1962`de Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü`ne atanmıştır. Görevde bulundu¤u süre içerisinde 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun`un hazırlık çalışmalarına katılmıştır. Anayasa Mahkemesince, 16 Aralık 1964`de Danıştay Üyeliğine seçilmiş ve Danıştay Genel Kurulunca da 17 Eylül 1970`te Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliğine seçilmiştir. 3 Haziran 1973`te Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı, 8 Kasım 1978`de Anayasa Mahkemesi başkanvekili, 4 Temmuz 1979`da yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı seçilmiştir. 9 Ağustos 1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanı olmuştur. 2949 sayılı Kuruluş Kanununun hazırlanmasında aktif olarak görev almıştır. 6 Nisan 1985`de emekli olmuştur.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Şevket Müftügil | başlık= Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı | yıllar= 1982 - 1985 | sonra= Hasan Semih Özmert bitiş kutusu

Tr anayasabsk tbt

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar