Ahmet Rasim

Kısaca: Ahmed Rasim gazeteci, yazar ve milletvekili. Posta ve telgraf memuru olan Behaeddin Efendinin oğlu olup, 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Doğmadan anne ve babası ayrıldığı için sıkıntılar içinde büyüdü. Annesinin ve akrabalarının yardımıyla, ilk mektebi sonra da 1883'te Darüşşafaka Lisesini birincilikle bitirdi. ...devamı ☟

Ahmed Rasim gazeteci, yazar ve milletvekili. Posta ve telgraf memuru olan Behaeddin Efendinin oğlu olup, 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Doğmadan anne ve babası ayrıldığı için sıkıntılar içinde büyüdü. Annesinin ve akrabalarının yardımıyla, ilk mektebi sonra da 1883�te Darüşşafaka Lisesini birincilikle bitirdi.

Detaylı bilgi için bakınız: Ahmed Rasim

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahmet Rasim Erel
6 yıl önce

Ahmet Rasim Erel, (d. 1899, Ereğli, Konya) - (ö. 15 Eylül 1961), Türk siyasetçidir. Ortaokul mezunudur. Çiftçilik, Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, TBMM...

Rasim Ferit Talay
6 yıl önce

Rasim Ferit Talay, (d. 1889, Trablusgarp) - (ö. 6 Mart 1965), Türk siyasetçi. Babası Lofcalı Mehmed Ferid Paşa, Annesi ise Ayşe Sâbire Hanım'dır. İstanbul...

Falaka (Ahmet Rasim)
3 yıl önce

Falaka , Ahmet Rasim’in çocukluk günlerini anlattığı, 1927’de yayımlanmış anı kitabıdır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim...

İkdam
3 yıl önce

yazılar yayımladı. Ahmet Rasim, Cenab Şahabeddin, Halit Ziya Uşaklıgil, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Emin Yalman gibi tanınmış...

Tatyos Efendi
6 yıl önce

gazino sözü günümüz gazinolarıyla karıştırılmamalıdır. Ünlendikten sonra Ahmet Rasim Bey, Civan ve Andon kardeşler, Şevki Bey, Kemençeci Vasilaki, Tanburi...

Tatyos Efendi, 16 Mart, 1858, 1913, Hüseyni, Kanun, Karcığar, Klasik Türk müziği, Ortaköy, Osmanlıca, Peşrev
Falaka (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Falaka (Ömer Seyfettin): Ömer Seyfettin'in bir hikâyesi Falaka (Ahmet Rasim): Ahmet Rasim'in bir eseri Falaka: Denizcilikte can halatlarının bağlandığı tel...

Ahmet Cevat Emre
3 yıl önce

olduğu Kadiri tekkesinde doğdu. İdadi mezunudur. Trablusgarp Valisi Ahmet Rasim Paşa'nın çiftlik yöneticiliği, Ticaret, Trablusgarp İstinaf Mahkemesi...

Diken (dergi)
6 yıl önce

Ahmet (Aykaç), Selahattin Enis (Atabeyoğlu), Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Aka Gündüz, Yusuf Ziya (Ortaç), İbnürrefik Ahmet Nuri (Sekizinci), Ahmet Rasim,...

Diken (dergi), 1918, 1920, 19 Eylül, 30 Ekim, Cem (dergi), Kalem (dergi), Kurtuluş Savaşı, Sedat Simavi, İstanbul