Ahmet Refik Altınay

Ahmet Refik Altınay (1881, Beşiktaş - 1937), Türk tarihçi, yazar, şair, Darülfünun tarih müderrisi ve yüzbaşı.
Tarih öğretmenliğindeki tecrübesini; gazete ve dergilerde yayınladığı araştırma dizileri ve tarihi hikayeler yoluyla daha geniş kitlelere tarihi okutma ve sevdirmek için kullanmış bir yazardır.

Ahmet Refik Altınay

Ahmet Refik Altınay (1881, Beşiktaş - 1937), tarihçi, yazar, şair, Darülfünun tarih müderrisi ve yüzbaşıdır.

Kethüda Ürgüplü Ahmed Ağa'nın oğludur. İlk öğrenimini Vişnezade İlkokulu'nda, orta öğrenimini Beşiktaş Askeri Ortaokulunda ve Kuleli Askeri Lisesi'nde gördü. 1898 yılında Harp Okulu'ndan piyade birincisi olarak mezun oldu. Küçük yaşta teğmen çıktığı için kıtaya gönderilmeyip öğretmen sınıfında bırakıldı. Toptaşı ve Soğukçeşme Askeri Ortaokullarında 4 yıl süre ile Coğrafya Öğretmenliği yaptı. 1902 yılında Harp Okuluna Fransızca, 1908 yılında tarih öğretmeni oldu.

Tercüman-ı Hakikat ve Millet gazetelerinde başyazarlık yaptı. 1909 yılında Erkan-ı Harp Yayın Şubesinde çalışırken Askeri Mecmua'yı yönetti. 1909 yılında kurulan Tarihi Osmani Encümenine üye seçildi. Tarihi araştırmalar için bir kurulla birlikte Fransa'ya gitti. 1912 yılında Balkan Savaşı'nda Askeri Sansür Müfettişi oldu. 1913 yılında gözleri bozuk olduğu için yüzbaşı iken emekliye ayrıldı. 1918 yılında İstanbul Darülfünun Osmanlı Tarihi Öğretmenliğine, 1919 yılında Türkiye Tarihi Müderrisliğine atandı. Türk Tarih Encümeni'nde görev aldı. 1924-1927 yılları arasında bu encümenin başkanlığını yaptı. 1932 yılında I. Tarih Kongresi'ne katıldı. 1933 yılında üniversite öğretmenliğinden kadro dışı bırakıldı. 10 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da 56 yaşında iken zatürreden vefat etti. Mezarı Büyükada'da Tepeköy Mezarlığındadır. 116 eseri vardır.

Kaynakça

  • Osmanlı Tarihi Yazarları, M.Orhan Bayrak, İstanbul 1982


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar