Ahmet Remzi Dede”, “Ahmet Remzi Akyürek” (d. 1872, Kayseri – ö. 20 Kasım 1944, Kayseri), Türk mutasavvıf , şair.

Ahmet Remzi Akyürek

Ahmet Remzi Dede”, “Ahmet Remzi Akyürek” (d. 1872, Kayseri – ö. 20 Kasım 1944, Kayseri), Türk mutasavvıf , şair. Son dönem Osmanlı Mevlevilerinden olan Ahmet Remzi Dede, cumhuriyet devrinde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar Kütahya, Kastamonu,Halep ve Üsküdar Mevlevihanelerinde postnişinlik yaptı. Arap, Fars ve Türk edebiyatı konusunda derin bilgisi bulunan ve devrinde Türkçe’yi en iyi bilenler arasında sayılan bir kişidir II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Konya’ya gitti ve çelebizadelere Mesnevi dersi verdi. Konya’da bir yıl kaldıktan sonra Kütahya Erguniye Mevlevihanesi’nde görevlendirildi. 9 ay sonra Kastamonu Mevlevihanesi’nde şeyh olarak görevlendirildi; Kısa bir süre sonra teftiş için Halep’e gönderildi. Yolculuğu sırasında uğradığı Mevlevihanelerin durumunu ve sıkıntılarını Konya Mevlana Dergahı’na rapor etti. Bu görevden sonra Kastamonu’ya döndü. 1914 yılında Halep Mevlevihanesi şeyhi olarak atandı. I. Dünya Savaşı sırasında kurulan Mevlevi taburuna katıldı. Kayseri Mevlevihanesi şeyhi olan kardeşi Hüsameddin Efendi ile birlikte taburda görev yaptı. Bu arada bir diğer kardeşleri Huldi Efendi, Çanakkale Savaşı’nda hayatını yitirdi. Şam’dan dönüşünde Halep işgal edilmiş olduğu için İstanbul’a gitti. Üsküdar Mevlevihanesi şeyhinin Karaman Mevlevihanesi’ne nakli üzerine onun yerine Üsküdar Mevlevihanesi şeyhi oldu. Kendisine yapılan mebusluk teklifini ise reddetti. 30 Kasım 1925’te tarikatların lağvedildmesi üzerine şeyhliği sona erince Üsküdar Selimağa Kütüphanesi memurluğuna getirildi ve mevlevihanede ikametine izin verildi. Bu görevi sırasında ilgisini çeken Arapça ve Farsça eserleri Türkçe’ye tercüme etti. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’inde Cuma hutbeleri vermeye devam eden Ahmet Remzi Dede, şiirle de uğraştı. 17 basılmış, 5 basılmamış eseri bulunur. Şiirleri 'Bergüzar" adlı bir eserde toplanmıştır. 12 yıl kütüphanecilik yaptıktan sonra 1937’de istifa edip Ankara’daki kızlarının yanına gitti. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in isteği üzerine Ankara Eski Eserler Kütüphanesi’nde müşavirlik yaptı. 1944 yılında Kayseri’de hayatını kaybetti. Mezarı Kayseri’de Seyyid Burhaneddin Türbesi'ndedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar