Ahmet Tahtak��L����

Emetullah Rabia Gülnuş Sultan

Emetullah Rabia Gülnuş Sultan (1647-1715) Osmanlı İmparatorluğunun Valide Sultan'ı, 2 ayrı padişahın annesi (II. Mustafa ve III. Ahmet) ve Sultan IV. Mehmet'ın eşiydi.

Hatice Muazzez Sultan

Hatice Muazzez Sultan (ölümü 1687) Osmanlı padişahı II. Ahmet'in annesi ve ve Sultan I. İbrahim'ın eşiydi. Yahudi Leh asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Eva idi. Oğlu III. Ahmet tahta geçmeden öldüğü için Valide Sultan olamadı. Cenazesi İstanbul Süleymaniy...

Handan Sultan

Handan Sultan (1576-1605) Osmanlı padişahı I. Ahmet'in annesi, Valide Sultan ve III. Mehmet'in eşidir. Handan Sultan 1576 yılında doğdu. Rum asıllıdır ve doğduğu zamanki ismi Helen'dir. 1603 yılında oğlu I. Ahmet 13 yaşında tahta çıkarılınca Valide Sultan...

Ahmed Şah Bahadır

Ahmed Şah Bahadır (23 Aralık 1725 - 1 Ocak 1775), 26 Nisan 1748 - 2 Temmuz 1754 yılları arasında hükümdarlık yapmış on beşinci Babür İmparatorluğu hükümdarıdır. 1748'de tahta geçtiği zaman 22 yaşındaydı. 1775'te 50 yaşında iken ölmüştür. Nadir Şah'ın (168...

adil giray

Adil Giray (1617—1672) Kırım Hanı. 1666 ila 1671 yılları arasında saltanat sürmüştür. ''Adil Çoban Giray'' olarak da bilinir. Rodos'ta sürgünde olduğu sırada IV. Mehmet Giray'ın yerine dönemin Osmanlı Sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın arzusu ile ta...

Rabia Sermi Sultan

Rabia Sermi Sultan (1698-1732) Osmanlı padişahı I. Abdülhamit'nın annesi ve Sultan III. Ahmet'in eşiydi.

Ahmed Er Rufai

Seyyid Ahmed Er Rufai, Rufaiye`nin Piri Seyyid Ahmed Er Rufai 1118`de Irak`ta Bağdat ile Basra arasında yer alan Ümmü Abide köyünde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında iken babası vefat edince tahsil ve terbiyesini dayısı ve mürşidi Şeyh Mansur Batahi üstlenm...

Canıbek Giray

Canıbek Giray Kırım hanı. 1568- 1636 yılları arasında yaşamıştır. 1610—1623, 1624 ve 1628 — 1635 yılları arasında üç kez hanlık yapmıştır. Ancak, 1624 yılında filen tahta oturması III. Mehmet Giray'ın isyanı nedeni ile mümkün olmadığından, iki kez hanlık...

Mahfiruz Hadice Sultan

Mahfiruz Hadice Sultan (1590-1620) Osmanlı padişahı II. Osman'ın annesi, Valide Sultan ve Sultan I. Ahmet'in eşidir. 1590 yılında doğdu. Sırp asıllıdır ve doğduğu zamanki ismi Mari'dir. Oğlu Genç Osman'ın 1618 yılında 14 yaşındayken tahta geçmesi üzerine...