Ahmet Yesevi Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk dünyasını Ahmet Yesevi'nin düşünceleri doğrultusunda birleştirmek ve bilgi çağına ulaştırmak amacına yönelik çalışmalar yapan bir kuruluştur. Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin ortak eseridir. Öğrencilerin yarısı Kazakistan'dan, kalanın yarısı Türkiye'den; öteki yarısı ise çeşitli Türk topluluklarındandır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk dünyasını Ahmet Yesevi'nin düşünceleri doğrultusunda birleştirmek ve bilgi çağına ulaştırmak amacına yönelik çalışmalar yapan bir kuruluştur. Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin ortak eseridir. Öğrencilerin yarısı Kazakistan'dan, kalanın yarısı Türkiye'den; öteki yarısı ise çeşitli Türk topluluklarındandır. Türk dünyasını birbirine yaklaştırmak ve bilgi çağına ulaştırmak görevi, bir üniversite için en anlamlı görevdir.

Amacı

Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarındaki üniversite çağında bulunan gençlerin bir çatı altında Türklük bilinci, uluslararası eğitim ve çağdaş bilimin gereklerine göre eğitimlerini sağlamak.

Özellikle demokratik ve laik, çağdaş devlet esaslarına sadık, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, milli ve manevi değerlere bağlı, hür ve bilimlik düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli şekilde gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip yapıcı ve yaratıcı insanlar yetiştirmektir.

Linkler

http://www.yesevi.edu.tr

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Ahmet Yesevi Üniversitesi