Ahrar F��Rkas��

Ahrar Fırkası

Osmanlı Ahrar Fırkası (kısaca Ahrar Fırkası veya Fırka-i Ahrar), İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasi parti.

Osmanlı Ahrar Fırkası

Osmanlı Ahrar Fırkası (kısaca Ahrar Fırkası veya Fırka-i Ahrar), İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasi parti. Eylül 1907 ile Nisan 1908 arasında altı ay faaliyet gösterdi.

ICD-10, Bölüm 13

Elektromiyografi

Nörolojide, kasa uygulanan iğne-kayıt elektrodlarıyla, kas fonksiyonuna ilişkin değerli bilgiler elde edilmektedir. Psikiyatride ise, cildin altındaki kas kütlelerinin aktivitesini araştırmak amacıyla yüzeysel elektrodlar kullanılmaktadır. Kas aktivitesi...

Muhammed Hasaneyn Heykel

Muhammed Hasaneyn Heykel (Arapça: محمد حسنين هيكل , d. 1923, Kahire), Mısırlı gazeteci ve siyaset adamı. El-Ahram gazetesinin genel yayın yönetmeni (1957-1974) olarak büyük ün kazanmıştır.

Fırka-i Ahrar

Ahrar el-Şeham

Ahrem, Buşehr Eyaleti

Ahram (Farsça:اهرم, Ahram) , İran'ın Buşehr Eyaleti'nde şehir.

Ahlar Köprüsü

Ahlar Köprüsü

Renin-anjiotensin sistemi

Renin Anjiyotensin Sistemi (RAS) ya da Renin Anjiyotensin Aldosteron sistemi (RAAS), kan basıncını ve sıvı dengesini düzenleyen hormonal bir sistemdir.