Ahrem, Bu��Ehr Eyaleti

Ahrem

Rubaî (Rubai) ölçülerinden “mef'ûlü” ile başlayan on iki şekilden her birine ahreb, “mef'ûlün” ile başlayanlarına ahrem veya ahreb denir.

Ahram

Ahram (Farsça:اهرم, Ahram) , İran'ın Buşehr Eyaleti'nde şehir. Eyaletin Tangistan şehristanı'nın yönetim merkezi olan şehrin 2006 yılı resmi nüfusu 12.182 kişi ve 2.710 hanedir.

rubai

Kendine özgü bir ölçüsü olan 4 dizelik (mısralık) nazım birimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere "rubai-i mus...

mahrem

Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir.

Huzistan

Huzistan Eyaleti (Farsça: استان خوزستان, Ostān-e Khūzestān), İran'ın 31 eyaletinden birisidir. 64.055 km² yüzölçümündeki eyaletin 2006 resmi nüfusu 4.274.979'dur.

Harem

Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.

Karayolu 94 (İran)

Karayolu 94 (Farsça: جاده ۹۴ ), İran'ın güneyinde yer alan bir karayoludur.

Maliki mezhebi

Maliki mezhebi veya ``Malikilik``, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik`ten alır.İmam Malik`in kendi usulüne göre şer`i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola ``Maliki Mezhebi`` denir.

Blut und Ehre

''Blut und Ehre'' (Türkçe: Kan ve Onur), nasyonal sosyalistlerin gençlik teşkilatı Hitler Gençliği'nin 1926'dan 1945'e kadar kullanmış olduğu slogandır.

Harem-i Hümayun

Topkapı Sarayı'nda Bab-üs Saade duvarı ile ayrılan idari ve özel bölümler Harem Dairesi için de geçerlidir. Bu duvar ekseninin devamında Harem'in Divan Meydanı yönündeki yapıları, kızlarağası yönetiminde ve haremağaları elindeki dış hizmet grubunun veya c...