Aişe bint Ebu Bekir (sıklıkla sadece Aişe) veya Türkçeleştirilmiş hâliyle Ayşe (Arapça: عائشØé بنت أبي بكر), İslam peygamberi Muhammed'in eşlerinden biri. Halife Ebu Bekir'in kızıdır. Muhammed gibi Kureyş kabilesindendir. Sünniler tarafından "Müminlerin Annesi" (أم المؤمنين) lakabıyla anılır. Genellikle Sünni Müslümanlar ismini anarken saygı ifadesi olarak ''Hazreti Aişe'' derler.

Aişe bint Ebu Bekir

Aişe bint Ebu Bekir (sıklıkla sadece Aişe) veya Türkçeleştirilmiş haliyle Ayşe (Arapça: عائشØé بنت أبي بكر), İslam peygamberi Muhammed'in eşlerinden biri. Halife Ebu Bekir'in kızıdır. Muhammed gibi Kureyş kabilesindendir. Sünniler tarafından "Müminlerin Annesi" (أم المؤمنين) lakabıyla anılır. Genellikle Sünni Müslümanlar ismini anarken saygı ifadesi olarak Hazreti Aişe derler.

Ayşe, günümüze ulaşan bir çok hadisin kaynağı olarak kabul edilir. Sünni ve Şii bakış açılarına göre Ayşe'nin değerlendirilmesi farklıdır.

Muhammed ile evliliği

Ayşe altı yaşındayken 53 yaşındaki Muhammed ile nişanlanmış Sahih-i Buhari - 5.Kitap ancak dokuz yaşında evlenmişlerdir.Sahih-i Buhari, كتاب النكاح Kitab al-nikah, 59 İngilizce, Arapça, Türkçe

Muhammed el-Buhari'nin Sahih-i Buhari'de aktardığına göre Ayşe şöyle demiştir: }

Muhammed Ayşe ile evlendikten kısa süre sonra Medine'ye Hicret olayı gerçekleşti. Ayşe, babası Ebu Bekir ve ablası Esma ile beraber Medine'ye gidenlerdendi. Muhammed ile evliliği 9 sene (Muhammed ölene kadar) sürmüştür.

İlk Fitne ve Cemel Vakası

Halife Osman'ın, kendisinin yönetiminden hoşnut olmayan asilerce öldürülmesi İslam aleminde İlk Fitne olarak bilinen iç savaşı başlatmıştır. Osman'ın ölümünden sonra başa peygamberin kuzeni ve damadı Ali bin Ebu Talib geçmiştir.

Fitne olarak adlandırılan bu dönemde Ayşe, Talha ve peygamberin kuzeni Zübeyr ile işbirliği yaparak Halife Ali ile savaşmıştır. Cemel Vakası olarak bilinen muharebeyi kaybeden Ayşe, Ali tarafından Medine'ye gönderilmiştir.

Ayrıca bakınız



Referanslar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar