AIDIYET (türkçe) anlamı
1. ait olma durumu
2. değginlik
ilişkinlik.
AIDIYET (türkçe) anlamı
3. İlişkinlik
AIDIYET (türkçe) ingilizcesi
1. state of belonging
2. concern
3. relation
AIDIYET (türkçe) almancası
1. Zugehörigkeit
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Organon

Organon (''Yunanca:'' Ὄργανον, anlamı: alet, araç, organ) Aristoteles'in 6 ciltlik klasik mantık üzerine olan kitap serisi. ''Organon'' ismi daha sonraları Aristo'nun izleyicileri olan Peripatetikler tarafından verilmiştir. Şu 6 adet kitaptan oluşur:

An

Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak güce sahip ...

Letafet

Soner Olgun'nun ilk kez 2008/2009 sezonun'da Tiyatro Cef tarafından sahnelenen tiyatro oyunu. Oyun iki perde ve üç erkek bir kadın tarafından oynanmaktadır.

Tahmin

Tahmin, gündelik dilde, bilinmeyen bir şey hakkında hakkında rastgele veya belirsiz bilgi kullanarak bir sonuca varmaktır. Elde var olan bilgiye dayanarak bir ''çıkarım'' yapılır, bu çıkarıma dayanarak geleceğe dönük bir ''öndeyi'' yapılabilir. Hem çıkarım (eğer eksik bilgiye ...

Küreselleşme

Küreselleşme, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi , farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir kavramdır. Küreselleşme ...

Hasköy

Hasköy (Bulgarca: ``Haskovo``), Türkiye ve Yunanistan sınırlarında bulunan 96.

Ilgi Eki

İlgi eki veya tamlayan eki, dilbilgisinde bir varlığın kime ait olduğunu bildiren "-in" eki. Türkiye Türkçesinde "-ın, -in, -un, -ün" şekillerine sahiptir.