Aile Hukuku

Kısaca: Aile Hukuku, Türk hukuk sisteminde bir anlamda resmi evliliklerin hukukudur; evlenen kişilerin tabii olduğu hukuktur. Türk Medeni Kanunu'nda "İkinci Kitap"da düzenlenmiştir. ...devamı ☟

Aile Hukuku, Türk hukuk sisteminde bir anlamda resmi evliliklerin hukukudur; evlenen kişilerin tabii olduğu hukuktur. Türk Medeni Kanunu'nda "İkinci Kitap"da düzenlenmiştir.

Kanun düzenlemede evlenmeyi yetkili evlendirme memuru önünde yapılan bir akit olarak tanımlamış ve bunun dışında yapılan ve Türkiye'de görülen İslam Hukuku kurallarına göre yapılan evlilikleri yok sayarak bu evlilikten oluşan kurumu "aile" kavramı altına almamıştır.

"Aile" tanımı vermek gerekirse evlilik ile birbirlerine bağlanan eşler ile bunlara soybağı ile bağlanan kişilerdir. Kanun bir aile tanımı vermemiş bunun zaten sosyal bir gerçek olduğu noktasından hareket etmiştir.

1982 Anayasası da madde 41'de "Aile, Türk toplumunun temeldir." düzenlemesini yapmıştır.

Türk Medeni Kanunu'da Aile Hukuku düzenlemesi  • Birinci Kısım: Evlilik (md. 118-280)
  • İkinci Kısım : Hısımlık(md. 281-395)
  • Üçüncü Kısım : Vesayet (md. 396-494)


arasında düzenlenmiştir. Birinci ve ikinci kısımda düzenlenen maddelerle ilgili uyuşmazlıklara ihtisas mahkemesi olan her ilde ve nüfusu 100.000i aşan ilçelerde teşekkül edilmiş asliye derecesinde olan Aile Mahkemeleri tarafından bakılmaktadır.

Kanun:

  • Birinci kısımda nişanlanma, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimini,
  • İkinci kısımda soybağının kurulması ve aile
  • Üçüncü kısımda vesayet düzeni, vesayetin yürütülmesi ve vesayetin sona ermesi düzenlenmiştir.


Kaynaklar

Vikipedi

aile hukuku

Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aile hukuku
3 yıl önce

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma...

Aile Hukuku, 1982 Anayasası, Aile, Akit, Evlilik, Türk Medeni Kanunu, İslam Hukuku
Türkiye'de aile hukuku
6 yıl önce

Aile hukuku, medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Türkiye’de aile hukuku, Türk Medeni Kanunu'nda "İkinci Kitap"ta...

Kamu hukuku
3 yıl önce

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması...

Kamu hukuku, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Devlet, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Türkiye'deki aile mahkemeleri
6 yıl önce

Hukuk Mahkemesi tarafından bakılır. Aile mahkemelerine, adli yargıda görev yapan, tercihen evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile hukuku...

Evlilik hukuku
6 yıl önce

Medeni Hukuk içinde, Aile hukuku başlığında yer almaktadır. Son yasa değişikliğinden önce karı-koca hukuku adını taşıyordu. Evlilik hukuku hükümlerine...

Evlilik hukuku, Aile Hukuku, Hukuk, Medeni Hukuk, Nikah, Taslak, Edinilmiş mallara katılma rejimi, Evlenme, Nişanlanma
Medeni hukuk
3 yıl önce

Kanunu'dur. Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır. Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar...

Medeni hukuk, Borç, Doğruluk, Fiil, Hakim, Hukuk, Kamu hukuku, Taslak, Tüzel kişi, í–zel hukuk, Kişisel haklar
İslam hukuku
3 yıl önce

almakla birlikte hukukun ilgi alanı içerisine girmediği için ayrı bir kategori olarak değerlendirilir. Münakahat (nikah, aile hukuku) ise Osmanlı döneminde...

Street law
3 yıl önce

prensipleri, sorun çözme terminolojisi, ceza ve medeni hukuk, iş hukuku, aile hukuku ve tüketici hukuku öğretilmektedir. Günümüzde dünyanın dört bir yanında...