Akça Koca. Osmanlı Devleti nin kurucularından, Osman Gazi 'nin silah arkadaşlarından olup, Orhan Gazi'ye de lalalık yapmıştır. Takriben 1320 senesinde İzmit ve havalisini fethe memur olmuştur. Akça Koca Sakarya mıntıkasına ve İzmit taraflarına yaptığı akınlarla buralarda bazı kaleleri elde etmiş Ayan gölü (Sapanca gölü) tarafındaki palankayı alarak kendisine karargah yapmış ve daha sonra Ermenipazarı ve Kandıra 'yı zaptetmiş ve aşiret beylerinden K

Akça Koca

Akça Koca. Osmanlı Devleti nin kurucularından, Osman Gazi 'nin silah arkadaşlarından olup, Orhan Gazi'ye de lalalık yapmıştır. Takriben 1320 senesinde İzmit ve havalisini fethe memur olmuştur. Akça Koca Sakarya mıntıkasına ve İzmit taraflarına yaptığı akınlarla buralarda bazı kaleleri elde etmiş Ayan gölü (Sapanca gölü) tarafındaki palankayı alarak kendisine karargah yapmış ve daha sonra Ermenipazarı ve Kandıra 'yı zaptetmiş ve aşiret beylerinden Konur Alp ile birlikte Aydos ve Samandıra 'yı almışlardır. Samandıra kalesi Akça Koca'ya mülk olarak verilmiştir. İzmit ile Üsküdar arasındaki bütün Türk muvaffakiyetleri Akça Koca ile Abdurrahman Gazi 'nın faaliyetleri sayesinde temin edilmiştir.

Akça Koca'nın vefatı 1326 (726 H.)'dan sonra olup kabri Kandıra'da bir tepe üstündedir. Bunun adına nisbetle İzmit vilayetine Kocaeli denilmiştir. Ayrıca Düzce 'nin Akçakoca ilçesi onun adını taşımaktadır.

Akça Koca'nın oğlu Hacı İlyas ve torunu Gebze kadısı Fazlullah, Osmanlı Devletinde önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar