Akçaabat, Trabzon

Akçaabat, Trabzon ilinin bir ilçesi olup, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı'nın doğusunda, Trabzon'un 13 km. batısında, Düzköy ve Maçka'nın kuzeyinde yer almaktadır.

Akçaabat, Trabzon

Trabzon ilinin bir ilçesidir.

AKÇAABAT'IN TARİHÇESİ

Şehrin kuruluşuyla ilgili araştırmalar ilk yerlilerin Ege kıyılarından gelerek buralara yerleştiğini öne süren batılı araştırmacılar ile buraların Asya kökenli ya da Türk olduğunu ortaya koyan araştırmacılar arasında yoğunlaşır.

Çınar ağaçlarının çokluğundan ötürü Pulathane adıyla anılan şehrin; sonraları ticaretin gelişmesi ve paranın bolluğundan dolayı Akçaabat adını aldığını belirten araştırmacıların yanı sıra beyaz evlerinden dolayı şehrin Akçaabat adını aldığını iddia eden araştırmacılar ile eski Türkçe'den kaynaklanan batıdaki şehir anlamına geldiğini söyleyen araştırmacılar da vardır.


Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında fethedilen, Akçaabat'ta Roma, Bizans, Kommenos ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıt ve izlere rastlamak mümkündür. Akçaabat a€˜ın; Osmanlı dönemine ait kaynaklarda şehir merkezi “Pulathane”, ilçe geneli ise “Akçeabad” olarak geçmektedir.


Şehrin tarihinde 1810 yılı Ramazan ayı ayrı bir yer tutar. Bu tarihte Rus donanması Sargana mevkiine çıkarma yapmak istemiş. Akçaabat halkı 48'i kadın olmak üzere 969 şehit vererek yurdu savunmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında 20 Nisan 1916 yılında Çarlık Rusya'sı Akçaabat'ı işgal etmiş ancak bu işgal de uzun sürmemiş ve 17 Şubat 1918 a€˜de Akçaabat düşman işgalinden kurtulmuştur.


Kronolojik sıralama ile Akçaabat için önemli olayları şu şekilde sıralamak mümkündür;


a€¢ M:Ö: 700 Akçaabat, Milentos ticaret kolonilerinin bir uzantısıdır.

a€¢ M:Ö: 312 Akçaabat Pontus Krallığı'nın eline geçer.

a€¢ 1214 Akçaabat Trabzon Rum İmparatorluğunun eline geçer.

a€¢ 1461 Akçaabat Trabzon ile birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldı.

a€¢ 1810 Akçaabat tarihi açısından Osmanlı döneminin en önemli olayı Sargana Destanıdır.

a€¢ 1880 Akçaabat Belediyesi kuruldu

a€¢ 1884 Akçaabat, Teşkilat Nizamnamesi gereği ilçe kimliğini kazandı.

a€¢ 20 Nisan 1916 1. Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusya'sı Akçaabat'ı işgal etmiştir.

a€¢ 17 Şubat 1918 Düşman işgalinden kurtulan Akçaabat, Cumhuriyet Döneminde kültür, sanat, eğitim, ticaret gibi alanlarda hızla gelişen bir ilçe durumuna gelmiştir.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar