Akışkanlar Dinamiği

Akışkanlar dinamiği, akışkanlar mekaniğinin alt dallarından biridir. Hidrolik biliminin temel çalışma alanlarındandır.Hareket halindeki akışkanları konu alan bu bilim dalının; hidrodinamik (su dinamiği), aerodinamik (hava dinamiği) gibi alt dalları vardır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Akışkanlar Dinamiği ilgili konular

 • Hidrodinamik

  Akışkanlar dinamiği, akışkanlar mekaniğinin alt dallarından biridir. Hidrolik biliminin temel çalışma alanlarındandır.
 • Akışkan

  Akışkan, sıvıları, gazları, plazmaları ve bazı durumlarda plastik katıları (eriyik) kapsayan, maddenin hallerinin bir altkümesidir.
 • Akışkanlar mekaniği

  Akışkanlar mekaniği, akışkan olarak adlandırılan maddelerin (genel olarak sıvılar ve gazlar, bunların dışında da bazı diğer maddeler) f
 • Akışkanlar dinamiği

  Akışkanlar dinamiği, akışkanlar mekaniğinin alt dallarından biridir. Hidrolik biliminin temel çalışma alanlarındandır.Hareket halindeki ak
 • Dinamik (fizik)

  Dinamik, cisimlerin, çeşitli kuvvetler altında, hareketlerindeki değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Başka bir ifadeyle: Dinamik, harekete
 • Sürekli ortamlar mekaniği

  Sürekli ortamlar mekaniği , katı ve akışkanları içeren sürekli maddeler ile çalışan fiziğin (daha özelde mekaniğin) bir dalıdır.
 • Akışkan (Termodinamik,mühendislik)

  Akışkan, sıvıları , gazları, plazmaları ve bazı durumlarda plastik katıları (eriyik) kapsayan, maddenin hallerinin bir altkümesidir.
 • SIMPLE algoritması

  SIMPLE algoritması, hesaplamalı akışkanlar dinamiği içinde Navier-Stokes denklemleri'nin çözümünde sıklıkla kullanılan sayısal yöntemle
 • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

  Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), akışkanlar mekaniği problemlerinin analizi ve çözümlenmesi için sayısal yöntem ve algoritmaların