Akıl hastalığı ya da mental bozukluk sıkıntı, bilişsel işlevlerin bozulması, atipik davranış ve/veya maladaptif davranış ile tanımlanan akıl sağlığı durumlarından birini ifade eder. Mental bozuklukların tanım, değerlendirme ve sınıflandırmaları farklılık gösterebilir; bununla birlikte, ``Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması`` (ICD) ve ``Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı``nda (DSM) yer alan krite

Akıl hastalığı

Akıl hastalığı ya da mental bozukluk sıkıntı, bilişsel işlevlerin bozulması, atipik davranış ve/veya maladaptif davranış ile tanımlanan akıl sağlığı durumlarından birini ifade eder. Mental bozuklukların tanım, değerlendirme ve sınıflandırmaları farklılık gösterebilir; bununla birlikte, ``Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması`` (ICD) ve ``Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı``nda (DSM) yer alan kriterler konunun uzmanları tarafından yaygın biçimde kabul görmektedir. Bu çerçevede tanı kategorileri duygudurum veya duygulanım bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları ve kişilik bozukluklarını içerebilir.

KaynaklarPsikoloji-taslak hastalık-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar