Akılcılık

Kısaca: Akıl : Bk. Us, Anlık, Sağduyu, Kamulduyu, Anlak, Logos. Akılcılık : Bk. Usculuk. Akıl Yürütme : Bk. Uslamlama. ...devamı ☟

Akılcılık ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Rasyonalizm

Akılcılık

1 . Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı.
2 . sosyolojiAkla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm.
3 . sosyolojiBilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

Akılcılık

Türkçe Akılcılık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. rationalism, practice of accepting reason as the supreme authority in determining conduct or opinion, doctrine that the mind is the source of all knowledge (Philosophy)

Akılcılık

usçuluk, rasyonalizm, akliyat.

Akılcılık

Türkçe Akılcılık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Rationalismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rasyonellik
3 hafta önce

Rasyonellik, akılcılık ya da usçuluk anlamında felsefi terim ve önerme. Rasyonalizm, rasyonelliği merkez alan bir felsefe öğretisidir. Buna göre, hem...

Rasyonellik, A priori, Kant, Leibniz, Rasyonalizm, Renİ© Dİ©scartes, Spinoza, Aydınlanma çağı, Amprisizm
Rasyonalizm (mimarlık)
3 hafta önce

ile güzellik kavramını kullandığını ve klasik güzelliğin dürüstlük ve akılcılık ile olacağını savunmuştur. Aydınlanma ve sonrasında uygulama alanı bulan...

Poseidonius
3 yıl önce

MÖ 135-51 yılları arasında yaşamış olan etkili düşünürü. Görüşlerinde akılcılıkla, gizemciliğin bir sentezini yapmış olan Poseidonius, Stoacı birciliği...

Poseidonius, Kişi, Stoa, Taslak
Phaedrus
2 hafta önce

kahramanıdır. Pirsig bu karakteri Platon'dan hareketle oluşturmuştur. Aklın ve akılcılık geleneğinin temsilcisi olan Platon'da Phaedrus, yazının doğası üzerine...

Phaedrus, Akılcılık, Felsefe Portalı, Platon, Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı, í–teki ben, Nitelik Metafiziği, Lila, Mektuplar, Robert M. Pirsig
Fransız edebiyatı
3 hafta önce

kalmışlardı. Genelde, Akılcılık (rasyonalizm) Fransız yazınını elinde tutmuştur. Akılcılık, insan eylemlerinde nedenselliği temel alır. Akılcılık; temiz, kendi...

Fransız edebiyatı, Fransız edebiyatı
Tabula rasa
2 hafta önce

her şeyin doğuştan belirli olduğunu savunan kaderci filozoflardan (örn. akılcılık) ayırır. Sonuç olarak Hume, zihinde yer alır. Bu Locke'un görüşü olarak...

Tabula rasa, David Hume, Empirist, Felsefe, Taslak
Klasisizm
3 hafta önce

bilinir. Klasisizm'in temel ögeleri kendi içinde soyluluk, sağ duyu ve akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik...

Klasizm, Aristokrasi, Rönesans
Realschule
3 hafta önce

училище) da ortaya çıkmıştır. Realschule on yedi ve on sekizinci yüzyılın akılcılık ve deneycilik ortamında oluşmuştur. 1747'de, Hecker Berlin'de bir...