Akıllı sınıf

Akıllı Sınıflar (Smart Classrooms), öğretilen müfredatın daha iyi uygulanabilmesi, derslerin işitsel ve görsel olarak daha zengin bir biçimde öğretilebilmesi ve öğrencilerin daha donanımlı eğitilebilmesi için hazırlanmış sınıflardır ancak eğitimde teknoloji ne kadar fazla kullanılırsa kullanılsın öğrencileri araştırma, sorgulama ve özgür düşünmeye yönendirmiyorsa hiçbir işe yaramaz.
Akıllı Sınıfların içerisinde projeksiyon cihazı, tepegöz, dizüstü bilgisayar, internet bağlantısı, interaktif taht

Akıllı sınıf

Akıllı sınıf ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Akıllı sınıflar

Yanıtlar