Akıllı Sınıflar

Akıllı Sınıflar (Smart Classrooms), öğretilen müfredatın daha iyi uygulanabilmesi, derslerin işitsel ve görsel olarak daha zengin bir biçimde öğretilebilmesi ve öğrencilerin daha donanımlı eğitilebilmesi için hazırlanmış sınıflardır ancak eğitimde teknoloji ne kadar fazla kullanılırsa kullanılsın öğrencileri araştırma, sorgulama ve özgür düşünmeye yönendirmiyorsa hiçbir işe yaramaz. Akıllı Sınıfların içerisinde projeksiyon cihazı, tepegöz, dizüstü bilgisayar, internet bağlantısı, interaktif taht

Akıllı Sınıflar ( Smart Classrooms), öğretilen müfredatın daha iyi uygulanabilmesi, derslerin işitsel ve görsel olarak daha zengin bir biçimde öğretilebilmesi ve öğrencilerin daha donanımlı eğitilebilmesi için hazırlanmış sınıflardır.

Sınıfların içerisinde projeksiyon cihazı, tepegöz, dizüstü bilgisayar, internet bağlantısı, interaktif tahta, doküman kamerası, sunum kumandası, ses sistemi, renkli lazer yazıcı, motorlu projeksiyon perdesi gibi yüksek teknoloji ürünlerini bulunmaktadır. Bu ürünlerin kullanıldığı sınıflarda öğrenciler bilgilere daha kolay ulaşıp sınıf içinde veya dışında kolayca paylaşabilmektedirler.

Akıllı sınıflarda kullanılan akıllı tahtaya eğitmen tarafından yazılan herşey öğrencilerin bilgisayarlarına yansımaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin ders esnasında yaptıkları uygulamalarda eğitmenin blgisayarında görülebilmektedir.
Tarihçesi

Akıllı sınıflar, San Diego Eyalet Üniversitesi'nin eğitim alanında artan talepleri doğrultusunda 1990'ların ortalarında ITS tarafından hayata geçirilmiştir. Bilgisayarların ve multimedya ekipmanlarının eğitim alanında yaygınlaşmasıyla beraber üniversite bu ekipmanların eğitime sağlayabileceği katkıların farkına varmıştır. 1997'de fakülte, akıllı sınıf konsollarını kampüs genelinde daha küçük sınıflara uygulama talebinde bulunmuştur. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan akıllı sınıflar günümüzde gelişimlerine devam etmektedir.

Uygulamalar

Dünyada ilk Akıllı Sınıf UygulamalarıTürkiye'de ilk Akıllı Sınıf Uygulamaları

Fizik Bölümü zemin katında (Z-53) kurulan akıllı sınıflar rektörlüğe bağlı olup, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından işletilmektedir. Video konferans ve canlı yayın teknolojisi ile yapılandırılmış, fiziksel olarak farklı mekanlarda bulunan eğitmen ve katılımcıları interaktif ortamda birleştiren bir yapı olmuştur. 2003 yılından beri uzaktan eğitim dahil her türlü bilişim teknoloji içerikli uygulamalara cevap vermektedir.

ODTÜ Akıllı Sınıf'ın oturma kapasitesi eğitmen hariç 32 kişidir. 16 kişi sınıftaki diz üstü bilgisayarlardan faydalanabilmektedir.

Kullanım Olanakları: ODTÜ Akıllı Sınıfta;

-Mevcut video konferans sistemi ile dünyanın herhangi bir yerinde bulunan benzer teknolojiye sahip sınıflarla ortak dersler işlenebilmekte, seminerler verilebilmekte ve jüriler yapılabilmektedir.

-Yapılan dersler, seminerler, sunumlar ve toplantılar internet üzerinden yerleşkeye canlı olarak yayınlanabilmektedir.

-Yapılan derslere, seminerlere, sunumlara ve toplantılara internet üzerinden yetkilendirilmiş erişimle etkileşimli katılım sağlanabilmektedir.

-Yayınlanan derslerin görüntü ve ses kayıtları, isteğe bağlı olarak dijital ortama kaydedilerek arşivlenebilmekte, DVD olarak basılabilmektedir.

-Mevcut bilgisayarlar sayesinde katılımcılar öğrendiklerini ders esnasında bilgisayar ortamında uygulayabilmektedir.Akıllı sınıfın konumu için, Merkezi Derslikler Enformatik Bölümü B-313 nolu sınıf seçilmiştir. Odanın mümkün olduğunca ses ve güneş ışığı yalıtımının sağlanmasına dikkat edilmiştir. Sınıf içi oturma planı 30 kişi için düzenlenmiş ve katılımcıların oturma yönleri video konferans cihazının ana kamerasına ve karşı tarafın görüntüsünün alındığı perdeye dönük olarak ayarlanmıştır. Böylece yüzyüze görüşme en iyi şekilde simüle edilmiştir. Karşı tarafla olduğu kadar aynı taraftaki katılımcıların da birbirleriyle iletişimlerinin rahatlıkla sağlanabilmesi için yarım daire masalar kullanılmıştır. Görüntünün verimli bir şekilde karşı tarafa aktarılabilmesi için, oda dekorasyonunda ışığı olduğu gibi yansıtan veya soğuran renklerden kaçınılmıştır.Bahçeşehir Üniversite'sinde 2000 yılı içinde devreye alınan "akıllı tahta" sistemleriyle, ders anlatımı sırasında tahtaya yazılan her şeyin anında bilgisayara web sayfası olarak aktarımına olanak veren bir sistem kurulmuştur.Tüm bilgisayar dersleri ve CALL programındaki bilgisayar destekli İngilizce dersleri ,çoklu ortam ve video projeksiyon /akıllı sınıf destekli akıllı sınıf ortamında yapılmaktadır.Diğer ders anlatımlarında da akıllı sınıftan yararlanılmaktadır.Donanımı

 • Video konferans sistemi


Video konferans, yüz yüze görüşme konforunun çeşitli cıhazlarla icra edilmeye çalışılan bir şeklidir. Video konferans, farklı noktalardaki insanların gerçek zamanlı olarak toplantı, eğitim, konferans yapabilme imkanlarını sağlar. Katılımcılar, mikrofon ve kamera vasıtasıyla diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için televizyon veya bilgisayar monitöründen faydalanmaktadırlar.

 • Ses konferans sistemleri


Ses konferans, video konferansın görüntüsüz şeklidir.

 • İnteraktif tahta ve interaktif ekranlar


İnteraktif tahta, bilgisayar ekranının dev bir ekrana dönüştürülmüş halidir. İnteraktif tahta, eğitime katılanların aynı ekran üzerinde birlikte çalışabilmesini, çalışmaları farklı dosya biçimlerinde saklayabilmelerini, önceden hazırlanmış sunumlarını paylaşabilmelerini sağlamaktır. Tahta üzerinde görülen bilgisayar ekranına, tahtaya ait interaktif kalem ile müdehale edilir. • İnteraktif yazı tableti


Kablosuz interaktif tahta sistemidir;bilgisayara bağlayarak aktif alan üzerinde sınıfın herhangi bir yerinden bilgisayar ekranına veya projektör perdesine yansıtarak sunum yapılabilir.Sistemin çalışması için bilgisayar ve projeksiyon cihazı gerekmektedir.

 • Projeksiyon cihazları


Projeksiyon cihazı, bilgisayar, dvd oynatıcı gibi ekipmanlardan aldığı görüntüyü perde ya da duvara ışık yoluyla yansıtan cihazdır.

 • Elektronik tepegöz


Aydınger kağıdı üzerindeki resim ve yazıları, ayna ve optik merceklerle duvara ya da perdeye yansıtan cihazdır.

 • Sunum perdeleri


Sunum perdesi, projeksiyon cihazı ya da yepegözden gelen görüntüyü seyircilere düzgün bir şekilde iletmek için üretilmiş, özel, beyaz renkli perdedir. Genellikle metal ayaklık üzerinde veya duvara monte edilmiş şekilde kullanılır. Plastik ya da kumaştan üretilir.

 • Bilgisayarlar


Bilgisayar, önceden yüklenmiş programa uygun olarak çeşitli verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getirebilen, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemleri çok hızlı yapabilen elektronik cihazdır.

 • Network kameralar


Network kamera(IP kamera), görüntüyü dijital bilgiye çeviren ve bağlı olduğu ağ ortamı yardımıyla, yetkilendirilmiş kullanıcıların internet üzerinden bunlara ulaşmalarını sağlayan kameralardır.Faydaları

 • Dersler, görsel ve işitsel kaynakların çokluğu sayesinde daha çabuk öğrenilir
 • Öğrenci dersi yine görsel ve işitsel kaynakların çokluğu sayesinde daha çabuk kavrar
 • Akıllı sınıflar tahtaya yazı yazma gereğini ortadan kaldırdığı için zamandan tasarruf sağlar
 • Resim, grafik, animasyon ve videolar sayesinde dersler daha eğlenceli hale gelir
 • Sınıfta anlatılan konuyla ilgili gelişmeler internetten takip edildip öğrenciye anında aktarıldığı için yenilikçilik ve güncellik korunmuş olur.
{| |- | | | |}

Kullanım Amaçları

 • Katılımcıların bazılarının farklı mekanlarda olduğu seminer ve jürileri yapmak
 • Öğrenci sayısının çok olduğu çok gruplu derslerin bazı gruplarını akıllı sınıfta yapmak
 • Diğer üniversitelerle işbirliği amaçli ders, seminer, toplantı vb. etkinlikleri yürütmek
 • Video Konferans sistemi aracılığıyla dünyanın herhangi bir noktasında bulunan benzer teknolojiye sahip sınıflarla internet üzerinden ortak dersler işleyebilmek
 • Uzaktan seminerler düzenleyebilmek ve jüriler yapabilmek


Mevcut Yapıda Yaşanan Problemler

 • Eğitim sistemimizde kampüsler arasında ki iletişimin çeşitli nedenlerden dolayı yüz yüze yapılmasının zor, bazen de imkansız olması.
 • Farklı kampüslerde ders vermek zorunda olan akademik personelin sürekli seyahat halinde olması ve bunun yarattığı maddi yük ve risklerin bulunması.
 • Gerek yurt içinden gerekse yurtdışından alınan uzman eğitmen desteğinin maddi boyutunun yüksek olması, imkanlar dahilinde ancak belli süreli ders, toplantı, sempozyum gibi etkinlikleri mümkün kılması.
 • Belirli sıkıştırılmış süreli bu tür toplantılardan alınan bilgilerin kısıtlı olması.
 • Telefon, internet gibi haberleşme araçlarının hiçbirinin yüz yüze iletişimin yerini tutmaması.
 • Eğitmenlerin bu ortamdaki donanımlara ve etkileşime adapte olamamaları
 • Teknolojiye soğuk bakılması
 • Yetersiz alt yapıdan kaynaklanan iletişim problemleri
 • Teknolojiler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması
 • Mevcut teknolojilerin yeterince ve verimli şekilde kullanılmaması


Kaynaklar • Sayfada kullanılan resimler ve yazıların bir kısmı halka açık internet sitelerinden toparlanmıştır.
 • http://akillisinif.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
 • http://its.sdsu.edu/resources/smartclassroom/index.html
 • http://www.kkk.odtu.edu.tr/services/akilli_sinif1.php
 • http://www.teknikegitim.gen.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=71
 • http://ab.org.tr/ab06/sunum/194.ppt
 • http://www.bilgibank.info/2008/05/akilli-sinif.html
 • http://halkilis.metu.edu.tr/yayinlar/ilkler.pdf
 • http://www.isgucdergi.org/index.php?p=arc_view&ex=56&inc=arc&cilt=4&sayi=2&year=2003
 • http://www.akillisinif.com.tr/akillisinifnedir.html
 • http://www.donanimhaber.com/arama2.asp?any=&minus=&mode=0&num=10&plus=aray%FCze&squote=#video58


Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Akıllı Sınıflar
Akıllı sınıflar