Akıncı Ovası

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tah...

fetret devri

Fetret Devri, Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan Timur'a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıkan döneme verilen isim. Yıldırım Bayezid'in dört oğlu arasındaki taht kavgaları nedeniyle...

Avrupa Hun İmparatorluğu

Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra Hunlar'ın bir kısmı Dinyeper Nehri ile Aral Golü doğusu arasındaki bölgeye yerleştiler ve Dördüncü Yüzyılın ortalarına kadar orada yaşadılar. Bu tarihten itibaren Batı'ya akın etmeye başladılar. Hunlar'ı...

İbradı

İbradi, Antalya iline bağlı ilçedir.

Yenimahalle

Yenimahalle, Ankara'nın son yıllarda hızla gelişen bir ilçesidir.

Boğaziçi, Baklan

Boğaziçi kasabası, Denizli`nin Baklan ilçesine bağlı bir kasabadır. Eski adı Çalkebirdir.

Osmanlı-İran Savaşları

Osmanlı-İran Savaşları 16. yüzyıl - 19. yüzyıl arasında Osmanlı Devleti ile İran arasında savaşılmış savaşlardır. Osmanlı Devleti ile İran’da; on altıncı yüzyılın başlarından, on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar hüküm sürmüş olan Safevîler arasındaki sa...

Yenimahalle, Ankara

Yenimahalle, Ankara'nın ilçesidir.

İbradı, Antalya

İbradi, Antalya iline bağlı ilçedir.

Başayaş, Ayaş

Başayaş, Ankara ilinin Ayaş ilçesine bağlı bir köydür.