--}}

Akşitler

Akşitler veya İhşidîler (Arapça: الإخشيديون al-Ikhshīdīyūn), Mısır'da kurulmuş İslam devleti.

Akşitler veya İhşidiler, Mısır`da kurulmuş ikinci Türk devletidir. 935 yılında kurulmuştur. Başkenti Fustat (Kahire) idi.

Kurucusu Ebubekir Muhammed`tir. 969 yılında Fatimiler tarafından yıkılmıştır. Ordusu, kurucusu ve yöneticileri Türktür; halkı Müslüman Araplardır.

Ebubekir Muhammed döneminde Suriye, Filistin alınmıştır. Türkler tarihte ilk kez Kabe`nin bulunduğu Hicaz bölgesini alarak yönetmişlerdir. Halifeliğe bağlı olduğunu göstermek için Ebubekir Muhammed halife adına para bastırmıştır. Müsadere yoluyla zengin Mazerai ailesinin mallarına devletin ekonomisini güçlendirmek için el koymuştur. Hamdani ile Suriye için mücadele ettiler.

Kafur döneminde, iç isyanlar artmış ve Fatimi tehlikesi ortaya çıkmıştır.

Akşitlerin Mısırda bıraktıkları bir eser yoktur. Devlet yönetiminde hükümdarın sarayla ve hükümetle irtibatını sağlayan "hacip" ön plandaydı. Ordu tamamen Türklerden oluşuyordu. Ekonomisi güçlüydü.

İlgili BaşlıklarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Akşitler
Akşitler