ak köknar

Türkçe ak köknar kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Edeltanne

Yanıtlar