Ak Kızlar

Ak Kızlar, Kamların esin perileri olan Tanrı Ülgen`in dokuz kızı. Tanrısal saflıkları ve güzellikleri nedeniyle ak olarak anılırlardı. Herkese saz olan Gamsız guguk kuşu ile oynaşıp, gülüşüp, eğlenirlerdi. Ak, Altay Türkçe`sinde cennet demekti. Şaman davullarına resimleri yapılır, kimi zaman da putları şaman cüppelerine dikilirdi.

Ak Kızlar

Ak Kızlar, Kamların esin perileri olan Tanrı Ülgen`in dokuz kızı. Tanrısal saflıkları ve güzellikleri nedeniyle ak olarak anılırlardı. Herkese saz olan Gamsız guguk kuşu ile oynaşıp, gülüşüp, eğlenirlerdi. Ak, Altay Türkçe`sinde cennet demekti. Şaman davullarına resimleri yapılır, kimi zaman da putları şaman cüppelerine dikilirdi.

mitoloji-taslak

Dış bağlantılar

Akkızlar resmi için bkz. [1]

İlgili konuları ara

Yanıtlar