AK Parti Dönemi. Seçimlerden sonra, AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül tarafından 58. Hükümet kuruldu.

AK Parti Dönemi

AK Parti Dönemi. Seçimlerden sonra, AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül tarafından 58. Hükümet kuruldu. Bu dönemde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin başbakanlarıyla bir araya gele-rek, Türkiye’nin AB’ye alınması için yoğun çalışmalar yaptı ve 14 AB ülkesinde çeşitli temaslarda bulundu. Bu dönemin en önemli siyasi olayı ise; AB Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye’nin tam üyeliğe ilişkin görüşmeleriyle ilgili tarihin Aralık 2004 olarak belirlenmesine karar verilmesi ile hükümetin, Irak Savaşı nedeniyle istediği “Türkiye’de yabancı asker bulun-durma ve yabancı ülkelere asker gönderme” yetkisinin TBMM tarafından reddedilmesi oldu.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçilme yeter-liliği önündeki engel kalktıktan ve Siirt’teki ara seçimde mil-letvekili seçildikten sonra, Başbakanlık görevini Abdullah Gül’den devralarak 59. Hükümeti kurdu.

Bu dönemde uygulanan politikalarla ekonomide istikrar sağ-landı. Hedeflenen düzeyde bir büyüme hızı yakalandı ve enflasyon düşürüldü.

Aynı dönemde ihracatta rekor düzeyde rakamlara ulaşıldı. Turizmde ise hem alt yapı çalışmalarında hem de ülkeye gelen turist sayısında ciddi gelişmeler görüldü. Enerji, tarım, sağlık, eğitim ve çalışma hayatında sosyal destek projeleri ve iyileştirme çalışmaları yürütüldü.

Dış politikanın ise ana eksenini; Avrupa Birliği, Kıbrıs, Irak ve uluslararası terör oluşturdu. AB ve Kıbrıs konularında önemli kazanımlar elde edildi.

Kıbrıs konusunda New York’ta başlayıp Ada’da devam eden ve referandumla sonuçlanan süreç, Türkiye’nin bu sorundaki 30 yıllık imajını değiştirdi. Türkiye’nin barışı engelleyen değil, isteyen taraf olduğu anlaşıldı. Bu yeni durum AB sürecine de olumlu yansıdı.

59. Hükümet, bir önceki hükümetin kaldığı yerden devam ederek, AB ile ilişkilerini aynı canlılıkla sürdürdü. AB’ye uyum süreci çerçevesinde Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran yasal ve yapısal reformlara devam edildi. TBMM tarafından çok sayıda yasa görüşülerek kabul edildi. Bu arada kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve YÖK yasası ile ilgili düzenlemeler tartışmalara neden oldu.

Yine bu dönemde İstanbul’da meydana gelen bombalı terör olaylarında büyük can kayıpları yaşandı. Terör, kamu-oyuyla birlikte AK Parti Hükümeti ve muhalefet partileri tarafından ortak bir dille lanetlendi.

Açılan yolsuzluk dosyaları ve buna bağlı olarak gerçek-leştirilen operasyonlar da, bu dönemin gündemindeki önemli konular arasındaydı. Bu yoğun gündem arasında 28 Mart 2004 tarihinde yerel seçimler yapıldı.

Yerel seçimlerde AK Parti %42.09 oy oranıyla, 12 Büyükşehir ve 46 ilde belediye başkanlıkları kazandı. CHP oyları n %18.37’sini alırken, MHP de %10’luk barajı aşan üçüncü parti oldu.

17 Aralık 2004 tarihli AB zirvesinde alınan karar çerçe-vesinde Türkiye, AB ile tam üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır.

Yanıtlar