Akadlar

Kısaca: Sümerler, M.Ö.2350'de, Suriye'den gelen, Sargon l yönetimindeki Sami ırkından Akkadların egemenliği altına girdiler. ...devamı ☟

Akadlar
Akadlar

Sümerler, M.Ö.2350'de, Suriye'den gelen, Sargon l yönetimindeki Sami ırkından Akkadların egemenliği altına girdiler. Mızrak, ok ve yay gibi silahları bulunan hareketli savaş taktikleri geliştirmiş olan çöl kökenli bu savaşçılar, uzun kargılı, büyük kalkanlı, ağır ve hantal Sümer ordusunu kısa sürede bozguna uğrattılar. Sargon l, Mezopotamya'yı, Dicle'nin doğusundaki Elam'ı, Suriye'nin Akdeniz'e kadar uzanan bir bölümünü, Anadolu'nun bir bölümünü ele geçirdi. Tanrılaştırılan bu kral-tanrı, tek bir merkezden yönetilen büyük bir devlet kurdu; devletin başkenti, Akkad ülkesinde yeralan Akkad ya da Agade kentiydi. Sargon l döneminden (M.Ö.2350-2300) sonra, sırayla parlak ve sıkıntılı dönemler birbirini izledi. İstilacılar (İranlı Gutiler, batıdan gelen Samiler ve doğudan gelen Elamlılar), Sümer-Akkad İmparatorluğu'nu tehdit etmeye başladılar.

Bütün bu dönem süresince, Akkadlar ile Sümerler arasında hiçbir ırk çatışması çıkmadı. Tanrılarına karşılıklı saygı gösterdiler. M.Ö.2000 yılından sonra, samileştirme hareketi geliştiyse de, kültür dili olarak Sümerce hep kullanıldı. Sümer-Akkad İmparatorluğu uzun yıllar yaşadıktan sonra, zamanla birçok küçük devlete bölündü ve Mezopotamya tarihinin merkezi yer değiştirdi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Temmuz
3 yıl önce

Türkçeye geçmiştir. Bu dillere ise Akadcadan girmiştir. En eski kök olarak Akadlar tarafından da tapınılmış Sümer çobanlık ve çiftçilik tanrısı Dummuz gösterilebilir...

Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz, 16 Temmuz, 17 Temmuz, 18 Temmuz, 19 Temmuz
Mezopotamya
3 yıl önce

sayılırdı. MÖ 2400-2350 yıllarında Sümerler düşüşe geçerken, Akadlar yükselişe geçmiştir. Akadlar Sami kökenli bir topluluktur. Sümerler döneminde Mezopotamya'ya...

Mezopotamya, 1. Dünya Savaşı, 1258, 1508, 1534, 1535, 1920, 1961, 2006, 3. Ur Sülalesi, 7. yüzyıl
Tammuz
3 yıl önce

belirtmiştir. Dumuzi Sümerlerde İnanna'nın eşiyken, Akadlar'da İnanna'nın dengi olan İştar'ın eşidir. Akadlar Gılgamış Destanı'nda Tammuz'u bir allalu kuşu...

Tammuz, Adonis, Akadca, Akadlar, Arapça, Babil, Mitoloji, Sümerce, Taslak, Temmuz, İbranice
Eridu
3 yıl önce

Sümer mitolojisine göre; Eridu, şehri kurduğu düşünülen Enki (sonradan Akadlar tarafından Ea olarak da bilinen)'nin yurduydu. Enki'nin, tüm yaşamın kaynağı...

Eridu, Mezopotamya, Sümer, Tarih, Taslak
Eğitim tarihi
3 yıl önce

nesilden nesile taşımışlardır. Bölgede daha sonra varlık göstermeye başlayan Akadlar, Yahudiler, Asurlular ve Fenikeliler Sümerler'in kurdukları sistemleri...

Eğitim, Bilgisayar destekli eğitim, Uzaktan eğitim, Eğitimde Mesuliyet, Eğitsel í–lçme, Eğitim Teknolojisi, Eğitsel Değerlendirme, İstatistiksel değerlendirme, Egitim tanımları, í–ğretim, Bilgi
Ugarit
3 yıl önce

Neolitik Çağ'a kadar dayandığını göstermiştir. Ayrıca Ugarit kazılarında Akadlar dönemine ait mühür bulunmuştur. MÖ 6000'de taş çağında Ugarit'in taş duvarlarla...

Suruç
3 yıl önce

kurmuşlardır. Sümerler ve Akadlar, Saruğ Ova’sında Suruç ilçesini BATNA ismi ile anmışlardır. Daha sonra İskit ve Asurlular, Sümerler ve Akadlar’ı ortadan kaldırarak...

Suruç, ޞanlıurfa, Akçakale, ޞanlıurfa, Birecik, ޞanlıurfa, Bozova, ޞanlıurfa, Ceylanpınar, ޞanlıurfa, Halfeti, ޞanlıurfa, Harran, ޞanlıurfa, Hilvan, ޞanlıurfa, Siverek, ޞanlıurfa, Taslak, Türkiye yerleşim yerleri
Elam
3 yıl önce

Elam'da güçlü bir krallığın doğmasını sağlamıştır. Elamlılar Sümerler ve Akadlar ile birçok savaş yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğunu...

Elam İmparatorluğu, Akkad dili, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle, Dil, Eridu, Fırat