Akarsu morfolojisi

Tanımlamalar

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: akarsu morfolojisi, akarsu, drenaj, taslak, taşkın, yerçekimi, i̇nşaat mühendisliği
Akarsu morfolojisi
Akarsu Morfolojisi

Tanımlamalar

  • Akarsu: Karalar üzerindekü yüzeysel sular, yerçekimi tesiri ile en büyük eğim yönünde belirli bir mecrada toplanarak çizgisel bir akım oluşturur. Akarsu bu şekilde oluşan doğal su yolları içinde, hareket eden sular için kullanılan genel bir sözcüktür.
  • Akarsu havzası: Bir akarsuyun sularını topladığı alana akarsu havzası, drenaj havzası ya da su toplama havzası adı verilir.
  • Su ayırım çizgisi:İki komşu akarsu havzasını ayıran çizgiye su ayırım çizgisi denir.
  • Akarsu ağı: Bir akarsu kolu ile yan kollarının tümünün meydana getirdiği şebeke.
  • Akarsu yatağı:Bir akarsuyun ortalama su seviyesindeki kesit kısmıdır.
  • Telvek: En düşük kotlu taban noktalarını birleştirerek elde edilen çizgi.
  • Memba bölgesi:Bir akarsu kesitinde kaynak tarafında kalan akarsu bölümü.
  • Mansap bölgesi: Bir akarsu kesitinin uç kısmında kalan akarsu bölümüdür.


Ayrıca bakınızinşaat-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

akarsu drenaj taşkın yerçekimi i̇nşaat mühendisliği
...

Okuma Önerileri

Kıyı Topografyası
2 yıl önce

Kıyı Topografyası, kıyıların şekillenmesi ve kıyı tiplerinin meydana gelişi üzerinde rol oynayan etkenleri inceler. Bu etkenleri şu şekil

Akarsu morfolojisi
3 yıl önce

Tanımlamalar

Akarsu morfolojisi, Akarsu, Drenaj, Taslak, Taşkın, Yerçekimi, İnşaat Mühendisliği
Akarsu morfolojisi (İnşaat mühendisliği)
3 yıl önce

Akarsu morfolojisi, Akarsu, Drenaj, Taslak, Taşkın, Yerçekimi, İnşaat Mühendisliği
Pervane, Araklı
3 yıl önce

Pervane, Araklı, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akçaabat, Trabzon, Araklı
Nesnellik
1 yıl önce

Nesnellik, yaygın olarak her tür öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme durumunu ifade etmek icin kullanılan bir terimdir. Nesnel bilginin

Nesnellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Almanca, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu
Mika
2 yıl önce

Kolayca çok ince tabakalara ayrılabilen ve bükülebilen alümino silikat minarellerinden bir grup.

Mika, Granit, Kondansatör, Mineral, Silikat, Soba, Yalıtkan, Pegmetit, Madde taslağı
Teleoloji
1 yıl önce

Teleoloji, yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce biçimidir. Nedensellikten farklı ve ona karşıt olarak teleoloji, h

Teleoloji, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bedia Akarsu, Bilim felsefesi
Seyir
2 yıl önce

Seyir (navigasyon) bir noktadan başka bir noktaya gitmek için en elverişli yolu tayin etme. Genellikle bir denizcilik terimi olarak kullanılsa da,

Seyir, Akarsu, Altimetre, Boylam, Dağ, Enlem, Fener, GPS, Göl, Güneş, Harita
Agrigento
2 yıl önce

Agrigento (Sicilya lehcesi: ''Girgenti'', Antik Yunanca: ''Akragas'', Latince: ''Agrigentum'', Arapca: ''Kerkent''), İtalya'da guneybatı Sicilya Ö

Aristoteles
1 yıl önce

Aristoteles MÖ 384 - MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok

Aristo, 10. yüzyıl, 1228, 1274, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, 7 Mart, Analitik felsefe, Antik Yunan, Yunanistan, İtalya, Anadolu, Ege, Felsefe
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.