Akarsu Morfolojisi

Tanımlamalar

Tanımlamalar

  • Akarsu: Karalar üzerindekü yüzeysel sular, yerçekimi tesiri ile en büyük eğim yönünde belirli bir mecrada toplanarak çizgisel bir akım oluşturur. Akarsu bu şekilde oluşan doğal su yolları içinde, hareket eden sular için kullanılan genel bir sözcüktür.
  • Akarsu havzası: Bir akarsuyun sularını topladığı alana akarsu havzası, drenaj havzası ya da su toplama havzası adı verilir.
  • Su ayırım çizgisi:İki komşu akarsu havzasını ayıran çizgiye su ayırım çizgisi denir.
  • Akarsu ağı: Bir akarsu kolu ile yan kollarının tümünün meydana getirdiği şebeke.
  • Akarsu yatağı:Bir akarsuyun ortalama su seviyesindeki kesit kısmıdır.
  • Telvek: En düşük kotlu taban noktalarını birleştirerek elde edilen çizgi.
  • Memba bölgesi:Bir akarsu kesitinde kaynak tarafında kalan akarsu bölümü.
  • Mansap bölgesi: Bir akarsu kesitinin uç kısmında kalan akarsu bölümüdür.


Ayrıca bakınızinşaat-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Akarsu Morfolojisi
Akarsu morfolojisi