Yeryüzünün şekillenmesinde en etkili olan kuvvet akarsulardır. Yeryüzünün yaklaşık 2/3’ü akarsular tarafından şekillendirilir. Akarsular aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla yeryüzünü şekillendirirler.

Akarsu Topografyası

Yeryüzünün şekillenmesinde en etkili olan kuvvet akarsulardır. Yeryüzünün yaklaşık 2/3’ü akarsular tarafından şekillendirilir. Akarsular aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla yeryüzünü şekillendirirler.

Aşınım Şekilleri

Birikim Şekilleri

Yanıtlar