Akhalar

Akalar (Akhalar), (Yunanca:Ἀχαιοί, Akhaioi) Homeros'un İlyada'da (598 kez) ve Odysseia'de eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Diğerleri İllyada'da 138 kez kullanılan Danao'lar (Δαναοί), İlyada'da 29 kez geçen Argos'lar (Ἀργεῖοι) isimleridir.

Akhalar hakkında bilgiler

Akhalar Truva savaşında Truva`yı yenerek Truva bölgesini ele geçiren bir devlettir. Akhalar`ın bu savaş için 1000 gemilik bir donanma kurduğu söylenmektedir. Akhalar Truva savaşı sırasında savaş tanrısı Athena`dan yardım istemişlerdir. Athena`da Truva Atı ile Akhalar`a yardım etmiş, ve bu büyük savaşı Akhalar kazanmıştır.

Ayrıca bu savaş Achilles yani Aşil adıyla bilinen Akhalı bir kişinin yiğitçe savaşmasına tanıklık etmiştir.

bkz. Akalar
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yunanca

Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak ...

Destan

Efsanelerle değişikliğe uğramış tarihi bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiyat biçimidir. Hangi edebiyat söz konusu olursa olsun kendiliğinden doğmuş ilkel halk destanlarının var olabileceğine bugün artık inanılmaz.

Nabis

Nabis (MÖ 207-MÖ 192), Sparta Tiranıdır. Philopoimen tarafından öldürülen Makhanidas'ın yerine geçti, paralı askerler toplandı ve Sparta'da zenginlerine karşı eşitlikçi bir devrim yaptı.

Abhazya

Abhazya (Abhazca: Аҧсны/Apsny;, resmî adıyla Abhazya Cumhuriyeti (Abhazca: Аҧсны Аҳәынҭқарра / Apsny Ahuıntkarra, Rusça: Респу́блика Абха́зия / Respublika Abkhaziya), Gürcistan'ın kuzeybatısında, Karadeniz'in doğusunda tarihsel ülke. 1992'deki ...

İlyada

Eski Yunan’da, şair Homeros’un yazdığı varsayılan büyük bir destandır. Bir başka Homeros destanı olan Odeysseia ile birlikte, batı edebiyatının en eski örneği ve tüm zamanların en güzel şiirlerinden sayılır.Hem İlyada hem de Oysseisa, Truva Savaşı ve bu savaşta yer ...

Akalar

Akalar (Akhalar), (Yunanca:Ἀχαιοί, Akhaioi) Homeros'un İlyada'da (598 kez) ve Odysseia'de eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Diğerleri İllyada'da 138 kez kullanılan Danao'lar (Δαναοί), İlyada'da 29 kez ...

Yunan Tarihi

İlk olarak M.Ö. VII. binyilda yerleşilen, o tarihten başlanarak artarda göç dalgalarına uğrayan Yunanistan topraklarına, M.Ö. II. binyıl başlarında, ilk Hint-Avrupalı istilacılar (ilk Helenler ya da Akhalar) yerleştiler.