akit vaadi

Ön sözleşme.

akit vaadi

önsözleşme.

Yanıtlar