Akrabalık, bireyleri, kan bağları, evlilik ya da evlat edinme yoluyla birbirine bağlayan bir ilişkidir. Akrabalık ilişkilerinde, tanım gereği evlilik ve aile söz konusu olsa da, bu kurumlardan çok daha geniş kapsamlıdır.

AKRABA (türkçe) anlamı
1. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
2. yakın
3. hısım
4. oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.
5. biri
diğerinin sonucu olan şeyler.
AKRABA (türkçe) anlamı
6. 1 . Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
7. hısım
8. Geceleyin
9. babam
10. amcam
11. akrabamız
12. hepsi istasyonda idiler.- Y. K. Beyatlı.
13. 2 . Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler:
14. Akraba diller.-
15. 3 . mecaziBiri
16. diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular:
17. Zulüm zorbalıkla akrabadır.-
18. Atasözü
19. deyim ve birleşik fiiller
20. akraba çıkmak
akraba olmak
AKRABA (türkçe) anlamı
21. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
22. yakın
23. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.
AKRABA (türkçe) anlamı
24. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
25. yakın
26. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.
AKRABA (türkçe) anlamı
27. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
28. yakın
29. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.
AKRABA (türkçe) anlamı
30. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
31. yakın
32. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.
AKRABA (türkçe) anlamı
33. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
34. yakın
35. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
36. diğerinin sonucu olan şeyler.
AKRABA (türkçe) ingilizcesi
1. adj. related
2. connected
3. akin
4. akin to
5. agnate
6. allied
7. connate
8. consanguine
9. kindred
10. agnatic
11. related through the male side of the familyn. relative
12. flesh and blood
13. kin
14. agnate
15. cognate
16. connection
17. connexion
18. kinsman
19. family relation (especially a male)
20. kinswoman
female relative,
AKRABA (türkçe) ingilizcesi
21. adj. related
22. connected
23. akin
24. akin to
25. agnate
26. allied
27. connate
28. consanguine
29. kindred
30. agnatic
31. related through the male side of the familyn. relative
32. flesh and blood
33. kin
34. agnate
35. cognate
36. connection
37. connexion
38. kinsman
39. family relation (especially a male)
40. kinswoman
female relative,
AKRABA (türkçe) ingilizcesi
41. adj. related
42. connected
43. akin
44. akin to
45. agnate
46. allied
47. connate
48. consanguine
49. kindred
50. agnatic
51. related through the male side of the familyn. relative
52. flesh and blood
53. kin
54. agnate
55. cognate
56. connection
57. connexion
58. kinsman
59. family relation (especially a male)
60. kinswoman
female relative,
AKRABA (türkçe) ingilizcesi
61. adj. related
62. connected
63. akin
64. akin to
65. agnate
66. allied
67. connate
68. consanguine
69. kindred
70. agnatic
71. related through the male side of the familyn. relative
72. flesh and blood
73. kin
74. agnate
75. cognate
76. connection
77. connexion
78. kinsman
79. family relation (especially a male)
80. kinswoman
female relative,
AKRABA (türkçe) ingilizcesi
81. adj. related
82. connected
83. akin
84. akin to
85. agnate
86. allied
87. connate
88. consanguine
89. kindred
90. agnatic
91. related through the male side of the familyn. relative
92. flesh and blood
93. kin
94. agnate
95. cognate
96. connection
97. connexion
98. kinsman
99. family relation (especially a male)
100. kinswoman
female relative,
AKRABA (türkçe) ingilizcesi
101. adj. related
102. connected
103. akin
104. akin to
105. agnate
106. allied
107. connate
108. consanguine
109. kindred
110. agnatic
111. related through the male side of the family
112. n. relative
113. flesh and blood
114. kin
115. agnate
116. cognate
117. connection
118. connexion
119. kinsman
120. family relation (especially a male)
121. kinswoman
122. female relative,
AKRABA (türkçe) fransızcası
1. parent/e [le][la]
AKRABA (türkçe) almancası
1. n. Aasgeier
2. Angehörige: Angehörigen
3. Verwandteadj. verwandt

Akraba hakkında detaylı bilgi

Alm. Verwandte (p.), Fr. Parenté, İng. Relative. Kan ve evlilik yoluyla olan hısımlık. Kan yoluyla meydana gelen akrabalıkta; anne, baba, kardeşler en önce gelenlerdir. Kardeşler kız ve erkek olabilir. Bunların büyüğüne, kız ve oğlan olmasına göre “abla”, “ağabey” denir. Babanın ve annenin annelerine “nine” veya “anneanne, babaanne”, babalarına ise “dede” denir. Annenin kız kardeşine “teyze”, erkek kardeşine “dayı”, babanın erkek kardeşine “amca”, kız kardeşine ise “hala” ismi verilir. Bunların çocukları ise, teyzeoğlu, dayıoğlu amcaoğlu, halaoğlu diye anılır.

Evlenmeden meydana gelen akrabalık ise, biraz daha karışıktır. Bu akrabalığın esasını karı - koca teşkil eder. Bunlar iki ayrı aileden gelmişlerdir. Kızın annesi, babası erkeğe “damat”, erkeğin annesi ve babası da kadına “gelin” derler. Kocanın kız kardeşi gelin için “görümce”, erkek kardeşi de “kayın” olur. Kızın, kız kardeşi erkek için "baldız, " erkek kardeşi de "kayınbirader" olur. Kadın kocasının, koca da karısının anne ve babasına kayınpeder, kayınvalide derler. Buradaki kayın, kaim yani “yerine geçen” manasına kullanılmaktadır.

İki kız kardeşle evlenen erkekler birbirlerine “bacanak” derler. Kardeşlerin hanımları ise birbirlerinin “eltisi”, eşlerin anne ve babaları birbirlerinin “dünürü” olur. Çocuklar; dayı, amca ve erkek kardeşlerin eşlerine “yenge” der.

Türk-İslam aile yapısında bir de süt kardeşliği vardır. Bu aynı anneden süt emenler arasında olan yakınlık ve akrabalıktır (Bkz. Süt Kardeşlik).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Akraba Evliliği

Gelişmiş ülkelerde binde 5 oranında rastlanan akraba evliliklerinin Türkiye'de %15 oranında olduğu tahmin edilmektedir. Bu evliliklerin de önemli bir kısmı kardeş çocukları arasında olan 1. derece akraba evliliği şeklindedir.

Akraba Evlilikleri

Türkiye gibi akraba evliliklerinin yoğun olduğu ülkelerde, sakat bebek doğumları çok sık görülmektedir. Akraba evliliklerin görülmesinin sebepleri arasında genellikle, aileye ait mal varlığının dağılmaması, aile bireyleri arasındaki sevgi ve saygıyı korumak, akrabaların ...

Akraba Evliliği Sakıncaları

Akraba evliliği (tıp dilinde endogami evliliği - İçten evlenme); genetik hastalıkların epidemolojisini etkileyen önemli etmenlerden biridir ve dünya toplumunun en az %20'si tarafından yeğlenmektedir. Doğan çocukların en azından %8,4'ü akraba evliliklerinden doğmaktadır.

İki Soylu Akraba

''İki Soylu Akraba'' (İngilizce özgün adı: ''The Two Noble Kinsmen'') İngiliz Kralı I. James çağında 1613-1614'de yazılmış, 1634'de basılmış bir trajedi-komedi oyunudur. Bu oyunun zamanın İngiliz yazarlarından ''John Flecther'' ile daha ünlü ''William Shakespeare'' tarafından ...

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışında yaşayan Türkler ve soydaşlarla ilgili Başbakanlığa bağlı kurum.

Delphinoidea

Delphinoidea (Yunussular) balinalar (Cetacea) takımının bir üst familyası. Üç familyadan oluşur: beyaz balinagiller (Monodontidae), musurgiller (Phocoenidae) ve yunusgiller (Delphinidae).