Akrilik asitlerin, ışık, ısı ya da metallere maruz bırakılması sonucu oluşan polimerlerin genel adı. UV korumalı türleri de vardır ve bunlar üzerine baskı yapılan bazı ürünlerde koruyucu katman olarak kullanılırlar.

AKRILIK (türkçe) anlamı
1. 1 . Renksiz
2. keskin kokulu asitler.
3. 2 . sıfatBu asitler kullanılarak yapılan.
AKRILIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. acrylic
2. of or containing acrylic acidn. acrylic
3. acrylic resin,
AKRILIK (türkçe) fransızcası
1. acrylique

Akrilik hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Akrilik Asit

Akrilik asitler oda sıcaklığı ve basıncında sıvı olarak bulunan renksiz ve keskin kokulu asitlerdir. Esterleşme için kullanılan (%94'lük) ve suda çözünebilen reçine yapımında kullanılan (%98-%99,5'lik) olmak üzere ticari olarak kullanılabilir 2 derecesi vardır.

Akrilik Bileşikler

Alm. Acrylic-Zusammensetzungen, Fr. Composées acrylique, İng.

Akrilik Iplik

Akrilik ip, elyaftan üretilen yün hissi veren bir iptir. Polyester in pamuklu dokusunun aksine yün hissi veren bir üründür.

Bağlayıcı

Bağlayıcı; boya içindeki reçinelere verilen addır.

Monomer

Bir monomer ( Yunanca ''mono'' "bir" ve ''meros'' "parça" ) bir polimer oluşturmak için diğer monomerlere kimyasal olarak bağlanabilecek küçük bir moleküldür ''Introduction to Polymers'' 1987 R.J. Young Chapman & Hall ISBN 0-412-22170-5.

Elyaf

Elyaf Alm. Fiber; Faser (f), Fr. Fibres (f.pl), filaments (m.pl.), İng. Fibers. Dokuma ürünlerinin hammaddesi. Bitki, hayvan ve madeni kaynaklardan elde edilen tabii elyafların yanında çeşitli kimyevi usullerle yapılan elyaflar da vardır. Pamuk, kapok, keten, kenevir, jüt, rami, manila, ...