akropol

Yunanca şehir tepesi manâsına gelen ve eski Yunan şehirlerinin iç kalelerine verilen ad. Aynı zamanda kale ...

AKROPOL

Yunanca şehir tepesi manasına gelen ve eski Yunan şehirlerinin iç kalelerine verilen ad. Aynı zamanda kale vazifesini gören Akropollerin içinde tapınaklar bulunur ve dini törenler yapılır.

Bunlardan en ünlü olanı, Atina'da bir tepe üstünde bulunanıdır. M.Ö. ikinci bin yılın ikinci yarısına kadar uzanan bir tarihe sahip olan Atina Akropol'ü çeşitli savaşlar sonunda yıkılmış, birkaç defa yeniden yapılmıştır. İçinde bir çok Tanrı heykelleri ve Parthenon bulunuyordu. Bugün, harabeler halinde bulunan Parthenon tapınağı turistler tarafından gezilen yerlerden biridir.

akropol

eski yunan kentlerinde, kentin en yüksek yeri ve burada bulunan tapınak.

akropol

Eski Yunan şehirlerinde, en önemli yapıların ve tapınakların bulunduğu iç kale.

akropol

Türkçe akropol kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Acropolis, citadel in Athens in which the Parthenon was built

akropol

Türkçe akropol kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Akropolis

Yanıtlar