Akropol

Kısaca: Yunanca şehir tepesi manâsına gelen ve eski Yunan şehirlerinin iç kalelerine verilen ad. Aynı zamanda kale ... ...devamı ☟

akropol
Akropol

Yunanca şehir tepesi manasına gelen ve eski Yunan şehirlerinin iç kalelerine verilen ad. Aynı zamanda kale vazifesini gören Akropollerin içinde tapınaklar bulunur ve dini törenler yapılır.

Bunlardan en ünlü olanı, Atina'da bir tepe üstünde bulunanıdır. M.Ö. ikinci bin yılın ikinci yarısına kadar uzanan bir tarihe sahip olan Atina Akropol'ü çeşitli savaşlar sonunda yıkılmış, birkaç defa yeniden yapılmıştır. İçinde bir çok Tanrı heykelleri ve Parthenon bulunuyordu. Bugün, harabeler halinde bulunan Parthenon tapınağı turistler tarafından gezilen yerlerden biridir.

akropol

Eski Yunan şehirlerinde, en önemli yapıların ve tapınakların bulunduğu iç kale.

akropol

Türkçe akropol kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Acropolis, citadel in Athens in which the Parthenon was built

akropol

eski yunan kentlerinde, kentin en yüksek yeri ve burada bulunan tapınak.

akropol

Türkçe akropol kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Akropolis

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akropolis
3 yıl önce

Akropolis (Grekçe: ἀκρόπολις; Modern Yunanca: ακρόπολη, ἄκρος "yukarıda bulunan, yüksek ve πόλις "Şehir") Antik Yunan kentlerinde, kentlerin yanıbaşındaki...

Körteke, Bozdoğan
6 yıl önce

sanılmaktadır. Kayalık tepe üzerinde akropol yer almaktadır. Doğu ve batıda birer kule ile ortada bir sarnıç bulunmaktadır. Akropol M.Ö. 5. yy'a tarihlediğimiz...

Körteke, Bozdoğan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdeniz Bölgesi, Akseki, Bozdoğan
Etenna
6 yıl önce

kıyı Antik kentlerine göre bir Pisidya kenti özelliği taşımaktadır. Bu akropol kent yöre halkınca "Dedekalesi" olarak isimlendirilmiştir. Kentin güneyinde...

Agrilion
3 yıl önce

Bilecik merkez ilçesine bağlıdır. Agrilion antik kenti akropol ve nekropol oluşturmaktadır. Akropol genellikle bir tepe üzerinde bulunan çevresi surla çevrili...

Agrilion, Bilecik, Tarih, Taslak, Antik Kent
Gela, Sicilya
6 yıl önce

resmi nüfus sayımı sonuçlarına göre şu gösterimde özetlenmiştir. Kişi Akropol. Bölge Arkeoloji Müzesi: Tarihi Şehir merkezi: Son elli yılda yeni yapılar...

Ksanthos
3 yıl önce

yükselen surla çevrili Likya Akropolü yeralmakta, kuzeyde kalan ikincisi Akropol ise daha yüksek ve geniş olan Roma Akropolü bulunmakta. Xanthos antik kent...

Teos
3 yıl önce

Tiyatro Odeaon Surlar Teos Antik Liman Teos Antik Kenti’nin ortasına kurulan akropol, denizden yaklaşık 35 m yükseklikte Kocakır Tepe üzerinde yer almaktadır...

Pergamon
3 yıl önce

kentinin Akropol'ü ("kentin yukarı bölümü"), Bakırçayı'nın suladığı ovaya egemen bir tepenin üzerinde yer alır. Büyük bir kale görünümündeki Akropol’ün ana...

Pergamon, Agora, Athena, Bergama, Bergama, İzmir, Eski Yunan, Kleopatra, Misya, Gymnasion, Bergama Müzesi, Serapis