Akson

Kısaca: Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır. ...devamı ☟

Akson
Akson

Alm. Achsensylinder, Fr. Axone, İng. Axon. Uçlarında asetilkolin veya noradrenalin gibi mediatör denilen kimyasal ileticiler salgılanan sinir hücresi uzantıları. Akson uçlarında salgılanan mediatör maddeler, kendisini takib eden aksonu, adaleyi veya organı tenbih eder veya tersine teskin eder.

Akson

Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı.

Akson

Türkçe Akson kelimesinin İngilizce karşılığı.
axon

Akson

sinir uyarmalarını sinir gözesinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir gözelerinin uzantılarından en belirgin ve uzun olanı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akson ucu
2 yıl önce

Akson uçları, bir aksonun dallarındaki distal uçlardır. Akson sinir lifi, sinir hücresinin (nöron) ince uzun bir çıkıntısıdır. Bu lif, aksiyon potansiyel...

Sinir hücresi
2 yıl önce

tipidir. Bu tip nöronlar sadece bir akson çıkışına sahipken çok sayıda dendirite sahiptir. Bipolar nöronlar bir akson ve bir dendirit ağacına sahiptir....

Sinir hücresi, Akson, Hücre biyolojisi, Nöron, Çift makalelerin birleştirilmesi, Sinir sistemi, Dendrit
Aksiyon Potansiyeli
5 yıl önce

tek bir hücre gövdesi (soma), bir akson ve bir veya daha fazla akson ucu ikazlanabilir. İki tür kimyasal sinapstan biri dendrit, diğeri akson ucudur....

Nosiseptör
5 yıl önce

oluşturabilir/ateşlenebilir. Nosiseptörler iki farklı akson tipinden birine sahiptir. İlki Grup A Sinir Lifine sahip aksondur. Bunlar miyelinlidir ve aksiyon potansiyelini...

Sinir dokusu
2 yıl önce

sitoplazmada bulunur. Hücre gövdesindeki nörofilametler dendritlerden aksonlara uzanır. Akson, miyelin kılıf ile çevrilmiştir. Miyelin kılıf dış yüzeyi, nörolemma...

Schwann hücresi
2 yıl önce

ve miyelinsiz. Miyelinli, etrafı Schwann hücreleri tarafından sarılan aksonları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Nöroglia, sinir sisteminde, ÇSS'deki...

Wallerian dejenerasyonu
2 yıl önce

bakıldığında, oligodendrositler akson sinyalinin varlığı için gereklidir. Gelişim aşamalarında oligodendrositler, akson ile bağlantı yapmak ve apoptozise...

Alt motor nöron
2 yıl önce

nöronlardaki sinir uyartılarını kaslara ileten bir tür motor nörondur. Bir AMN'nin akson uçları bir motorda (kas) biter. Alt motor nöronlar donattıkları kas liflerini...