Akupunktur

Alm. Aktinium, Fr. Actinium, İng. Actinium. Periyodik tabloda 3B grubu. 7. peryodda yer alan 89 atom numaralı radyoaktif element.

1899 yılında pechblend adlı Uranyum filizlerinden uranyum ve radyumun ayrılması sırasında ele geçmiştir. İlk defa A. L. Debierne ile birlikte Pierre ve Marie Curie tarafından bulunmuştur. Aktinyum, uranyum filizlerinin ekstraksiyonundan (bir çözücü ile çekip alma) veya radyum -226’nın çekirdek reaksiyonlarından elde

Akupunktur

Alm. Akupunktur, Fr. Acupuncture, İng. Acupuncture. Mikroplardan arındırılmış madeni iğnelerin deriye batırılması ile gerçekleştirilen eski bir tedavi metodu. Akupunktur: "acus" iğne ve "punctura" batırma kelimelerinden meydana gelmiş olup, "iğne batırma ile yapılan tedavi" demektir. Uzakdoğu menşeli bir tedavi sanatıdır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, akupunktur tedavisinin ilmi temelleri olduğunu ve hormon hastalıklarından, immün sistem hastalıklarına kadar hemen her hastalığın tedavisinde başarılı olduğunu göstermiştir.

Tarihi: 2500 yıl öncesine kadar uzanan akupunktur tedavisinin merkezinin Çin olduğu söylenmektedir. Eski Çin felsefesine göre, “alem” birbirine iki zıt “şey”den yapılmıştır. Alemin dengesi; bu iki zıddın, karşılıklı ve sürekli hareket içinde bulunmasıyla sağlanır. Bu iki zıt “şeye” Yin ve Yang denir. Mesela bu zıtlar; az-bol, çürük-sağlam, soğuk-sıcak, boş-dolu, aç-tok, pozitif-negatif, vb. Kararlı bir sistemde Yin-Yang dengededir.

İnsan vücudunda da Yin ve Yang dengesi mevcuttur. Bu denge halinde insan sağlıklı ve sıhhatli olmaktadır. Yin ve Yang dengesinin bozulması ile hastalıklar ve ağrılar ortaya çıkmaktadır. Akupunktur tedavisinin temel prensibinde, bu dengeyi korumak yatmaktadır.

İnsan vücudunda, akupunktur noktaları bulunmaktadır. Bu noktalar el ve ayak uçlarından başa kadar bütün vücudu saran ve “meridyen” adını alan on iki çift çizgi ile birleştirilmiştir. Bu meridyenler üzerinde yaklaşık 365 civarında akupunktur noktası bulunmaktadır.

Akupunkturun ilmi temelleri: Akupunkturun ilmi olduğu şu teorilerle açıklanmaya çalışılmaktadır.

1) Yin-Yang teorisi: Çinlilerin ortaya attıkları bu teori, vücudun bütün fonksiyonlarında görülür. Açlık-tokluk, asit-baz dengesi, sempatikotoni-parasempatikotoni vb.

2) Yansıyan ağrı: İç organlardaki boşlukların ağrılarının deriye yansıması (mesela, kalp ağrısının sırta ve kola vurması gibi) bilimsel bir hakikat olup, derideki özel noktalarda (akupunktur noktaları) ağrı yaparak (yani iğne batırarak) iç organların görevlerini etkilemek mümkün olabilir.

3) Akupunktur noktalarının varlığının histolojik olarak gösterilmesi ve Kirliun Fotoğrafi Tekniği ile resimlerinin çekilmesi.

4) Akupunkturun bir çeşit hipnoz olmadığı; çünkü hem küçük çocuklarda, hem de hayvanlarda uygulanmakta ve iyi sonuç alınmaktadır. Cerahi işlemler için uyuşturma, hipnozla insanların % 10’unda sağlanırken, akupunkturla % 70-95 başarılı olunmaktadır.

Elektronik akupunktur: İğneli akupunktur tedavisinin temel prensiblerinden hareketle elektronik akupunktur yapılmıştır. Elektroniğin tıpta uygulanması sonucu ortaya çıkan bu alet iğnesiz, doktor nezaretine gerek duymadan her yerde ve her zaman uygulanabilmektedir. Hastaya zarar vermemekte ve iğne akupunkturu kadar da başarılı olmaktadır. Elektronik akupunktur ile astım, bronşit, öksürük, adet bozukluğu ve kadın hastalıkları, baş ağrısı, migren, sinüzit, nezle, boyun tutulması, kireçlenme, sinir ağrıları, bacak felci, bayılma, barsak ve böbrek hastalıkları, basur, diş ağrısı, dirsek mafsal ağrıları ve kireçlenmesi, diz mafsal ağrısı ve kireçlenmesi, el ve kol felci ve adale ağrısı, göz yorgunluğu, gastrit-ülser, işitme zorluğu, kulak çınlaması, ishal, idrar kaçırma, kabızlık, kaburgalardaki sinir ağrıları, kusma ve bulantı, karaciğer hastalığı, kramp, kulunç, bel ağrısı, mide sarkması, mesane iltihabı, omuz ağrısı, romatizma, siyatik, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, umumi halsizlik, uykusuzluk, terlemeyi önleme, yüz felci, depresyon, çarpıntı, bacak şişliği gibi çeşitli hastalıklar tedavi edilmektedir.

Akupunkturun vücuda yaptığı etkiler: İnsan vücudunda kendi kendini tedavi etme hassası mevcuttur; fakat vücut çeşitli tesirler sebebi ile kendini tedavide aciz kalır. Bu durumda, muhtelif tedavi usulleri ile vücuda yardımcı olunur.

Akupunktur da bir tedavi usulü olup, vücuda yardımcı olduğu hususlar şunlardır:

1. Çevresel ve merkezi sinir sistemini ve buna bağlı olan kas sistemini elektronik şoklarla uyararak sinirlere ve kaslara aktivite ve canlılık kazandırır.

2. Beyin ile kas ve organlar arasındaki irtibatı sağlayan sinir sistemindeki uyuşukluğu ve rahatsızlığı tedavi ederek organların normal çalışmasını sağlar.

3. Organların hücrelerindeki enerji dengesini düzenliyerek organın normal çalışmasını sağlar.

4. Vibrasyon tesiri ile kasılmış kasları gevşeterek, sıkışmış olan sinir ve damarları rahatlatır.

5. Motor sinir sistemine tatbik edildiğinde kaslarda meydana gelen kasılmalarla genişlemiş olan damarların hareketini hızlandırır.

6. Sinir sistemi yardımı ile adalenin kasılıp gevşemesi, damarlar üzerine pompa tesiri yapar ve kan dolaşımı düzenlenmiş olur.

7. Akupunktur noktaları, aynı zamanda vücudun tamir ve bakım servisi durumunda olan ve endorfin, enkafalin, histamin gibi maddeleri üreten merkezlerin bulunduğu bölgeler olduğu için, bu noktaların elektronik şoklarla uyarılması ilgili merkezlerin üretimini hızlandırır ve vücudun kendi kendini tedavisi kolaylaşır.

8. Vücut, ağrı kesici maddeleri kendisi üreterek kendi kendisinin ağrısını kesme imkanına sahip olduğu için, elektronik şoklar, ağrıyan bölgede bu üretimi artırarak ağrının kısa zamanda kesilmesini sağlar.

9. Ağrı kesici ilaçlar gibi vücudun her yerini uyuşturmaz. Sadece ağrıyan bölgenin ağrısını keser.

Akupunktur

Akupunktur,vücut yüzeyindeki bazı nokta veya noktalara iğne batırılması ile hastalıkları iyileştirmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir.Akupunktur,latince bir kelime olup,iğne manasına gelen `acus` ile delmek,iğnelemek manasına gelen `punctura` kelimelerinden türemiş,batı dillerinde `acupuncture` halinde kullanıma girmiştir.Türkçe’ye `iğnelemek` olarak tercüme edilebilir.

Akupunkturla Tedavi yönteminin geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır.Her ne kadar Çin topraklarında uygulanmaya başlansa da,bu toprakların Uygur Türklerinin yaşadığı topraklar olduğu düşünülürse,bu yöntemin bir Türk Tedavi tarzı olduğunu iddia edenler de vardır.

Akupunktur,tamamlayıcı bir tıp yöntemidir.Yanlış bir anlayışla,mevcut tıbbın rakibi olmadığı gibi,alternatifi olarak da görülemez.Artık tüm dünyada Akupunkturla Tedavi,mevcut tıp yönteminin gerekleriyle beraber uygulanan ve kabul görmüş bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Akupunktur tedavisinde prensip,bu iş için özel olarak üretilmiş steril iğnelerin ,sterilite kurallarına uygun olarak ,belirli deri ve kulak noktalarına çeşitli açılarla ve bazı özelliklerle batırılmasıdır.Daha sonra bu iğneler belli bir süre batırıldığı noktada bırakılır.Gerekirse elektrik akımı verilir.İğnelerin batırılış durumları,vücutta kalma süresi,verilen elektrik akımının gücü ve süresi tedavinin başarısında en büyük etkendir. İğneler,altın,gümüş,bakır ve paslanmaz çelikten yapılır.Ancak tedavide etkili olan iğnenin yapılış malzemesinden çok iğnelerin batırıldığı noktalardır.Çünkü buradaki amaç,vücuttaki belli noktaların uyarılmasıdır,iğne doğru yer ve noktaya doğru oranda ve açıda girmezse,bu amaca ulaşmak mümkün değildir.

Bir hekim olarak en çok karşılaştığımız soru,iğnelerin acı verip vermediğidir.Esasında usulüne uygun olarak uygun yere batırılan iğne acı vermez,iğnelerin büyük bölümü kılcal kalınlıktadır.Ancak,insanların ağrı eşikleri farklı olduğundan,değişik kişiler,değişik tepkiler vermektedirler.Hatta iğne sözünü duymakla yada iğneyi görmekle bile aşırı tepki veren hastalar vardır.Bu çok hassas kişiler ve çocuklar için lazer yöntemiyle iğnesiz tedavi yöntemleri de vardır.

Akupunkturla tedavi yönteminin en önemli metodlarından birisi de kulak akupunkturudur.İnsan vücudundaki her organın kulakta bir karşılığı bulunmaktadır.Kulak akupunkturu vücut akupunkturuyla beraber uygulanırsa daha çabuk sonuç alınmaktadır.Çünkü kulaktaki noktaların iç organlarla bağlantısı direktir.

1979 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO),akupunkturla tedavi edilebilen hastalıkların listesini yayınlamıştır.Bunlardan bazıları şunlardır:

Akut sinüzit-Akut rinit

Akut bronşit-Astım Bronşit-Ses kısıklığı

Hıçkırık-Gastrit-Ülser-Kolit-Kolesistit

Obesite

Baş ağrıları-Migren

Trigeminal nevralji

Fasial paralizi-İnmeler-Kas Hastalıkları

R.Artrit-Artrozlar

Nokturnal Enuresis

Sedef-Akne

Kulak çınlaması-Meniere

Sigara ve Alkol Bağımlılığı

Tip II DiabetAkupunktur yönteminin hastalıklardaki tedavi süreci,hastalığa ve cevap alma süresine göre değişir.Bazı durumlarda 15-20 seansa kadar sürebilir.Seans süresi ise haftada en az 2-3 kez,20-30 dakikadır.

Akupunktur,ülkemizde ve diğer ülkelerde hekim olmayan kişilerce yıllarca uygulanmıştır.Maalesef hala hekim olmayan kişilerin,illegal olarak,hiç bir hijyen kuralına uymaksızın yapmaya çalıştığı uygulamaları duymaktayız. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ,akupunktur uygulaması izni sadece hekimlere verilmiştir.Sağlık Bakanlığı,Akupunktur Uygulama eğitimi almış hekimlere `Akupunktur Uygulama Sertifikası`vermektedir.Bu nedenle,akupunkturla tedavi olmayı düşünen hastaların,öncelikle araştırmaları gereken husus,tedavi olacakları kişinin mutlaka sertifikalı bir tıp doktoru olup olmadığının araştırılmış olmasıdır.Birey ve toplum sağlığı açısından bunun önemi büyüktür.

Kaynaklar

* Rehber Ansiklopedisi * Dr.Yüksel Kurt

Akupunktur

uzakdoğu kültür alanından kök alan, vücudun belirli noktalarına iğne batırarak yapılan sağaltım yöntemi.

Akupunktur

Almanca Akupunktur kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. akupunktur (f)

Akupunktur

Almanca Akupunktur kelimesinin İngilizce karşılığı.
(die) n. acupuncture, Chinese method for treating illnesses through the application of small needles to specific points of the body

Akupunktur

Türkçe Akupunktur kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Akupunktur (die) ] n. acupuncture, Chinese method for treating illnesses through the application of small needles to specific points of the body n. acupuncture, Chinese method in which illnesses are treated by applying small needles to specific points on the body

Akupunktur

Almanca Akupunktur kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. acupuncture (f)

Akupunktur

Almanca Akupunktur kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. acupuntura (f), agopuntura (f)

Akupunktur

Almanca Akupunktur kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. acupuntura (f)

Akupunktur

Türkçe Akupunktur kelimesinin Fransızca karşılığı.
acuponcture [la]

Akupunktur

Türkçe Akupunktur kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Akupunktur

İlgili konuları ara

Yanıtlar