Akyuvar

Kısaca: Lökosit veya akyuvarlar olarak da adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. Vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı koruyan akyuvarlar, bağışıklık dizgesinin önemli bir bölümünü oluştururlar. Sağlıklı bir yetişkin insanın bir litre kanında 4x109-11x109 adet, bir başka tanımla, bir damla kanda yaklaşık 7.000 ila 25.000 arası akyuvar bulunur. Bu nicelik lösemi hastalarında 50.000'e kadar çıkar. Lökositler kanın dışında lenf ...devamı ☟

Akyuvar
Akyuvar

Lökosit veya akyuvarlar olarak da adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. Vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı koruyan akyuvarlar, bağışıklık dizgesinin önemli bir bölümünü oluştururlar. Sağlıklı bir yetişkin insanın bir litre kanında 4x109-11x109 adet, bir başka tanımla, bir damla kanda yaklaşık 7.000 ila 25.000 arası akyuvar bulunur. Bu nicelik lösemi hastalarında 50.000'e kadar çıkar. Lökositler kanın dışında lenf sistemi, dalak ve diğer vücut dokularında da bulunur.

Akyuvar tanımı tüm beyaz hücre türlerini kapsayan kaba bir tanımdır. Bu şekilde kan hücrelerini kümelemek sıklıkla bu tanımın yanlış kullanımına yol açmaktadir. Bu yüzden değişik kaynaklar hücreleri kökenlerine göre ayırmaya yoluna gitmektedir.

Granülositler

3 tip granülosit vardır:

Lenfositler

Bağışıklık yanıtının sıvısal bölümünü oluşturan lenfositler, kandan çok lenf sisteminde bulunurlar. Kanda 3 lenfosit türü bulunur: B hücreleri, T hücreleri ve doğal öldürücü hücreler. B hücreleri her antijene özel antikor üretirken, CD4+ (yardımcı) T hücreleri ise bağışıklık yanıtını düzenlerler. CD8+ (sitotoksik) T hücreleri (öldürücü T hücreleri olarak da adlandırılırlar) ve doğal öldürücü hücreler ise bakterileri ve virüslerle enfekte olmuş vücut hücrelerini yok edebilirler.

Monositler

Monositler göze yutarlığı yapma özelliğine sahiptirler. Ayrıca T hücrelerini uyararak onların çoğalmasını sağlarlar. Kan dolaşımından ayrılıp dokulara giren monositler makrofaj diye adlandırılırlar.

Lökositlerle ilgili hastalıklar

Lökositlerle ilgili başlıca hastalıklar:

Diğer doku hücreleri} }

Kaynaklar

Vikipedi

Akyuvar

Leukocyte

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Granülosit
3 yıl önce

Granülosit, lökositlerin (akyuvarların) bir bölümünü oluşturan çeşitli hücre tiplerine verilen isimdir. Bu ismi almalarının nedeni granülosit hücre tiplerinin...

Granülosit, Kan, B hücresi, Bazofil, Bazofil granülositi, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eozinofil granülositi, Eritrosit, Granülositopeni, Histiosit
Hemogram
3 yıl önce

incelenmesidir.(Tahlil) mm³'teki alyuvar sayısı, Akyuvar sayısı, Trombosit sayısı, Farklı akyuvarların yüzde olarak dağılımı ya da kan formülü, Kanın cam...

Hemogram, Akyuvar, Alyuvar, Kan, Trombosit
Monosit
3 yıl önce

Monosit akyuvar (lökosit) türü. Monositler vücuttaki akyuvarların yaklaşık %7'sini oluştururlar. 12-20 μm çapındadırlar. Kemik iliğinde yapıldıktan sonra...

Monosit, Antijen, Antikor, B hücresi, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doku, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil, Eritrosit, Fagositoz
Lökositoz
3 yıl önce

Lökositoz kandaki beyaz küre ya da diğer isimleriyle akyuvar, lökosit sayısının normal değerlerin üzerine çıkmasıdır. Bakteriyel infeksiyonların yol açtığı...

Kemik iliği
3 yıl önce

kemikte bulunur. Alyuvar, akyuvar ve trombositler burada üretilir. Myeloid dokudan zengindir. Sarı kemik iliğinde bazı akyuvarlar üretilir. İçinde çok daha...

Kemik iliği, Kemik iliği
Kan
3 yıl önce

oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları) meydana gelmiş kırmızı renkli hayati sıvı. Kana; latincede...

Kan Doku, Akciğer, Akyuvar, Alyuvar, Anemi, Aort, Arter, Arteriyol, Atardamar, B hücresi, Bazofil
Dalak
3 yıl önce

da dalağın vazifeleri vardır. Akyuvar yapımı Dalak, akyuvarların bir çeşidi olan lenfositleri yapar. Ayrıca dalak akyuvar yapımını akşamları yapamaz. Kırmızı...

Dalak, Akyuvar, Alyuvar, Antikor, Bademcik, Bağışıklık sistemi, Diyafram, Embriyon, Fizyoloji, Kan, Kanser
Lenf
3 yıl önce

Lenf ya da Akkan, akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvı. Başka bir anlatımla lenf damarları içerisinde dolaşan, kan plazması ve lenf proteinlerinden...

Lenfosit, Lenf, Antijen, Antikor, B hücresi, Bademcik, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Dalak, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil