Aluminotermik yöntem, krom(III) oksidin (Cr2O3) kroma redüklendiği yöntemin adıdır.

Alüminotermik yöntem

Aluminotermik yöntem, krom oksidin (Cr2O3) kroma redüklendiği yöntemin adıdır. Kromik oksit, toz aluminyum ile 3:1 oranında karıştırılarak bir potanın içine yerleştirilir. Baryum peroksit ve magnezyum tozu bu karışıma ilave edilir. Radyasyonla ısı kaybını önlemek için potanın etrafı dışarıdan kum ile sarılır. Karışım, bir magnezyum şerit vasıtasıyla ateşlenir. Proses sırasında açığa çıkan büyük miktardaki ısı ile kromik oksit kroma redüklenir. Ergimiş krom potada toplanırken, aluminyum oksit curuf halinde uzaklaştırılır. Toplam reaksiyon: :Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 468.6 KJ şeklindedir.

Yanıtlar