Alüvyon

Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortular. Alüvyonlar, geniş vadilerin bir çoğunda tabanda geniş yer kaplar veya daha geniş yerlere yayılarak, alüvyon ovalarını teşkil ederler.

Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortular. Alüvyonlar, geniş vadilerin bir çoğunda tabanda geniş yer kaplar veya daha geniş yerlere yayılarak, alüvyon ovalarını teşkil ederler. Büyük ve küçük Menderesler, Gediz, Seyhan, Ceyhan ırmaklarının vadileri alüvyon ovalarıdır. Alüvyonlar aynı zamanda alüvyon gölleri denilen küçük göller de meydana getirirler. Bafa, Köyceğiz, Meriç vadisi gölleri gibi. Alüvyonların nehir deltasında meydana getirdikleri göllere ise Delta gölleri denir.

Alüvyonlar, eski ve yeni olmak üzere iki gruba ayrılırlar:
 • Eski alüvyonlar, nehrin suları kabardığı zaman su altında kalmayan, akarsu kenarında bulunan verimli arazideki alüvyonlardır. Buralar insanların yerleşmesine müsait yerlerdir.
 • Yeni alüvyonlar ise, henüz gelişmekte olup, zaman zaman su baskınlarına uğrayan yerlerdeki alüvyonlarıdır.

Diğer anlamları

alüvyon

Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ.

alüvyon

Türkçe alüvyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. alluvion, alluvium, silt

alüvyon

akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kül gibi çok ince taneli öğelerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ.

alüvyon

Türkçe alüvyon kelimesinin Fransızca karşılığı.
alluvion [le]

alüvyon

Türkçe alüvyon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Schwemmland

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alüvyon ilgili konular

 • Alüvyon

  Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyl
 • Aydın fiziki yapı

  İl topraklarının % 64'e yakını dağlarla, % 15'i platolarla, % 21'i ovalarla, dağ ve platoların çoğu ormanlarla kaplıdır.Dağları: Büyük
 • Liste - Türkiye'nin nehirleri

  Türkiye'deki nehir, dere, çay ve suların listesi.
 • Türkiye'nin havzaları

  Türkiye 26 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır. Havzaların ortalama yıllık toplam akışları 186 milyar m³'tür. Havza verimleri birbirlerin
 • Türkiyenin önemli akarsuları

  Türkiye’deki akarsuların büyük bölümü, ülke sınırları içinde doğar ve sona erer. Başta ülkenin en uzun akarsuyu Kızılırmak olmak
 • Küçük Menderes Nehri

  Küçük Menderes Nehri Biga yöresinde Bozdağlardan doğar, kendi ismi ile anılan bu ovayı sulayarak, Selçuk İlçesinin batısından denize dök
 • Bafa Gölü

  Bafa Gölü, Ege bölgesinde, Büyük Menderes Nehrinin denize döküldüğü yere yakın bir göl. Üç tarafı dağlık, yalnız batı tarafı ova o
 • Marmara Gölü

  Marmara Gölü Manisa'nın kazası Salihli'nin kuzeyindeki bir göl. Gölün bulunduğu saha çukur olup, batı ve kuzeyi tepelerle çevrilidir.
 • Alüvyal

  Alüvyal, taşınmış topraklar grubundandır. akarsuların geçtiği yerlerde aşındırdıkları irili ufaklı çakıl,kum,mil ve topraktan oluşan
 • Türkiye'nin nehirleri listesi

  Türkiye'nin nehirleri Türkiye'deki nehirlerin döküldükleri yere göre listesi;