Al-Khawarizmi

Hârizmî (Farsça: الخوارزمي) ya da tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî, matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış Fars bilim adamı. Kökeni konusunda farklı düşünceler vardır.

Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Abdullah bin Musa el-Harezmi

İlgili konuları ara

Yanıtlar