Alaeddin Eretna, Eretna Beyliği kurucusudur.

Alaeddin Eretna

Alaeddin Eretna, Eretna Beyliği kurucusudur. Hem kendi özellikleri hem de İlhanlılar'ın anadolu velisi Timurtaş'ın akrabası olması nedeniyle İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın emirleri arasına girdi ve Timurtaş'ın yardımcılığı görevini aldı. Timurtaş'ın anadoluda hakimiyet kurma idealleri uğruna istilacı ve yayılmacı politikaları sonucu İlhanlı emirleri olan Eretna ve Sungur Aga'ya karşı cephe aldı. Bu iki emir Karamanoğulları'na kaçtı. Ebu Said'in Timurtaş'ın babası Emir Çoban'ı öldürmesi üzerine sıranın kendisine geldiğini düşünen Timurtaş 1328'de Mısır'a kaçtı. Bunun üzerine Eretna Sivas'a geldi ve yönetimi eline aldı. Timurtaş'ı cezalandırmak isteyen Ebu said Iraç Noyan komutasında ordu yolladı. Iraç Noyan Eretna'ya Timurtaş'ı takip etmek için kendisiyle gelmesini teklif etti. Sivas'ı bırakamayacağını söyleyerek teklifi reddeden Eretna'ya karşılık Iraç Sivas'ı kuşattı ancak başarılı olmadı ve kuşatmayı kaldırdı. Iraç Sivas'tan ayrılıp Niksar'a gittiği sırada Karamanoğlları tarafından öldürüldü (Olay Yahşi bey zamanında değil, Bedreddin I. İbrahim Bey zamanında gerçekleşiyor.). İlhanlılar Anadolu'ya 1333 yılında Hasan Büzürg'ü yeni vali olarak atadı.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar