Alamut Devleti

Alamut Devleti, (Nizari İsmaili Devleti) (Kuruluş:1090 - Yıkılış:1256). Kurucusu Hasan Sabbah'tır

Alamut Devleti

Alamut Devleti, (Nizari İsmaili Devleti) (Kuruluş:1090 - Yıkılış:1256). Kurucusu Hasan Sabbah'tır

Heft Bab-ı Seyyidne Kelam-i Pir olarak anılan, Alamut Devleti'nin kurucusu Hasan Sabbah (D: 1044 – Ö:1124)(Ali oğlu Muhammed oğlu Cafer oğlu el-Huseyin oğlu Muhammed oğlu el-Sabbah, el-Himyari) Yemen’den gelip Küfe yakınlarında Himyari’de yerleşmiş, oradan İran’a geçerek bir süre Kum’da kalan, daha sonra Rey’de yaşamaya başlamış Sabbah ailesinin üyesidir. Kısacası Hasan Sabbah İran’da doğup yetişmiş, Yemen kökenli Küfeli bir Arap’tır.

Devlet, İsmailik mezhebi öğretileri, inanç ve yaşam biçimi temelleri üzerine kurulmuştur.

Hasan Sabbah'ın ölümünden sonra yerine Rudbarlı bir Türk ve sağ kolu olan Kiya Muhammed Buzurg Umid (1124 - 1138), Alamut Piri olur. Alamut Devleti’nin 1256 yılında Moğollar tarafından yıkılıncaya dek de aynı soydan Türkler yönetime gelirler. Nizari İsmaililer Hazar Denizi’nin güneyine Deylem ve Gilan’a da egemen olmuşlardır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar